1.8.09

HKL:n johtokunta 6.8.

Koko lista löytyy osoiteesta:
http://tinyurl.com/klt744

Tässä kokouksessa: Talouskatsaus, lausunto Pisara-ponnesta ja pikkuisen lippujärjestelmän uudistamisesta.

Talouden osavuosikatsaus
-Sisältää katsauksen raporttikauden merkittävimpiin asioihin: HSL:n perustaminen, BEST-tutkimus (asiakastyytyväisyys parantunut 76%->82%), lipunhintojen alentaminen valtion joukkoliikennetuella, Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma, joka totesi hyöty-kustannussuhteen alhaiseksi (0,7), varikkolaajennuksen selvitystä jatketaan, automaattimetro ja länsimetro etenevät, raitiovaunuja ja metrovaunuja ollaan hankkimassa.
-Matkustajamäärät ovat nousussa, ennuste on että kasvua tulee 2,0 % edellisvuoteen.

Lausunto Moision toivomusponnesta koskien Pisara-radan periaatepäätöstä
"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että strategiaohjelmakauden aikana valmistellaan periaatepäätös Pisara-radasta tai sen vaihtoehdoista."

-Pisara-rata on kaksisuuntainen lähiliikennejunille tarkoitettu ratalenkki
Pasila–Töölö–Rautatientori–Hakaniemi–Pasila. Tarvitaan, koska Rautatieaseman ja Pasilan aseman kapasiteetti ei riitä lisääntyvälle junaliikenteelle.

-Helsingin päärautatieaseman ja Pasilan aseman kuormitukseen vaikuttaa vähentävästi, mikäli kaupunkiradat tai osa niistä muutetaan liikennöitäviksi metrolla. .. Mikäli esim. Espoon kaupunkirata muutettaisiin metrolla liikennöitäväksi ja yhdistettäisiin Huopalahdesta etelään Töölön metroon Meilahden aseman kohdalla, poistuisi Espoon suunnan kaupunkiratajunien liikenne Pasilasta ja päärautatieasemalta, jolloin esim. päärautatieasemalta vapautuisi kapasiteettia 3–4 laiturin verran muille junaliikenteen laajennuksille."

-Helsingin seudun raideliikennehankkeita arvioidaan kokonaisuutena käynnissä olevassa HLJ 2011 -suunnitelmaan sisältyvässä maankäyttö- ja raideverkkoselvityksessä (Mara 2050). Pisara on osa selvitystä. Ratahallintokeskus ja Helsingin kaupunki ovat lisäksi yhteistyössä käynnistämässä Pisara-radan yleissuunnitelman laatimista siten, että suunnitelma valmistuisi vuonna 2010.

-Periaatepäätös Pisara-radasta tai sen vaihtoehdoista on mahdollista valmistella nykyisen valtuustokauden aikana.


Lausunto valtuustoaloitteesta tasatariffin säilyttämiseksi
-Vuonna 2014 ollaan ottamassa käyttöön uutta pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjesttelmää. Aloitteen tekijät ovat huolissaan siitä, että Helsinki jakautuisi eri maksuvyöhykkeisiin, mikä saattaisi nostaa matkahintoja erityisesti lähiöistä keskustaan.
-YTV on laatinut uudesta järjestelmästä alustavan kuvauksen (YTV:n julkaisuja 14/2009), josta kaupungit antavat lausunnot vielä syksyn aikana (HUOM!)
-Alustavassa kuvauksessa on esitetty, että kausi- ja kertalippujen osalta järjestelmä perustuisi maksuvyöhykkeisiin, jotka seuraavat kuntarajoja.

-Arvolipulla tehtävien matkojen hinnan on esitetty muodostuvan kuljetun matkan pituuden mukaan. Siten arvolipulla matkustettaessa matkan hinta vaihtelee kunnan sisälläkin. Lyhyillä matkoilla matkan hinta voi olla nykyistä edullisempi ja pitkillä matkoilla vastaavasti hieman kalliimpi. Lopulliset lippujen hinnat ovat myöhemmin tehtäviä tariffipoliittisia päätöksiä.

Tämä matkaan perustuva lipun hinta kaupungin sisällä on hankala kysymys, koska se tosiaan saattaa johtaa siihen, että lähiöistä keskustaan tuleminen kallistuu, mikä ei välttämättä ole sosiaalipoliittisesti tavoiteltava asia. Toisaalta maankäytöllisesti tämä on kai järkevää, kun lähipalveluiden käyttö on halvempaa.


Lausunto aloitteesta liittyen metroasemien siivottomuuteen

-Olisi tosiaankin myönteistä, jos Piritorin metrohissit eivät ihan joka kerta haisisi virtsalle.
-Lausunnossa kuvataan siivousjärjestelyt ja valitetaan asemien kivipintojen puhtaanapidon vaikeutta.

2 comments:

Teemu said...

Voisitko kysyä, että millä logiikalla HKL arpoo diskonttakorot eri hankkeille? Länsimetron H/K-laskelmassa se oli malliin Helsinki lopulta 3%, joka nosti H/K-luvun karvan yli ykkösen, Laajasalon vertailuissa se oli kaikilla vaihtoehdoilla 3%, tosin ratikka oli kannatava 5% korollakin (LVM), johdinautoselvityksessä se oli 4% (?). Raide-Jokerissa se on 5%, mikä pienentää H/K lukua jotain 35%...

Tapio Laakso said...

Asiat ehdotuksen mukaan.