13.8.09

Mikrolahjoitukset vaalikampanjoinnissa

Vaalirahakohun myötä on esitetty useita huolehtivia puheenvuoroja siitä, saavatko puolueet ja ehdokkaat enää lainkaan ulkopuolista rahoitusta kampanjointiin. Luonnollisesti näkemykset ovat tulleet niistä suunnista, joissa esimerkiksi yritysrahan merkitys on ollut suuri.

Itse pitäisi suurten vaalitukiaisten loppumista pikemminkin demokratian voittona. Se tasa-arvoistaa ehdokkaita ja puolueita. Mainiointa olisi, jos kampanjoiden koot tulisivat alas kautta linjan. Se korostaisi kekseliäisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja sisältöä.

Rahoituksessa entistä suurempaan rooliin nousevat tavallisten ihmisten, puolueen rivijäsenten ja symppaavien tukijoiden mikrolahjoitukset. Suomessa lahjoitusperinne on vielä vähän lapsenkengissä, mutta eri järjestöjen suoraveloituskampanjoinnilla keräämät rahat osoittavat, että mahdollisuuksia on. Suurella määrällä 5-100 euron lahjoituksia tukee vaalikampanjaa merkittävällä tavalla.

3.8.09

Helsingin seudun liikenteen kokous 7.8.

Uuden seudullisen joukkoliikenneorganisaation Helsingin seudun liikenteen hallitus (jonka jäsen olen) kokoustaa perjantaina. Seudullinen organisaatio tulee ensi vuodesta alkaen vastaamaan Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen joukkoliikenteen suunnnittelusta ja tilaamisesta. HSL siis korvaa tämän puolen HKL:stä ja YTV:stä.

Tämän vuoden aikana asialistalla on enimmäkseen organisaatioon liittyviä kysymyksiä. Perjantain kokouksen asiana on toimitilaratkaisu. Ehdotuksena on, että HSL:n toiminnot sijoittuvat Itä-Pasilaan YTV:n nykyisten tilojen yhteyteen.

Kokousten esityslistat löytyvät netistä, tosin perjantain kokouksen listaa ei vielä näytä olevan.

1.8.09

HKL:n johtokunta 6.8.

Koko lista löytyy osoiteesta:
http://tinyurl.com/klt744

Tässä kokouksessa: Talouskatsaus, lausunto Pisara-ponnesta ja pikkuisen lippujärjestelmän uudistamisesta.

Talouden osavuosikatsaus
-Sisältää katsauksen raporttikauden merkittävimpiin asioihin: HSL:n perustaminen, BEST-tutkimus (asiakastyytyväisyys parantunut 76%->82%), lipunhintojen alentaminen valtion joukkoliikennetuella, Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma, joka totesi hyöty-kustannussuhteen alhaiseksi (0,7), varikkolaajennuksen selvitystä jatketaan, automaattimetro ja länsimetro etenevät, raitiovaunuja ja metrovaunuja ollaan hankkimassa.
-Matkustajamäärät ovat nousussa, ennuste on että kasvua tulee 2,0 % edellisvuoteen.

Lausunto Moision toivomusponnesta koskien Pisara-radan periaatepäätöstä
"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että strategiaohjelmakauden aikana valmistellaan periaatepäätös Pisara-radasta tai sen vaihtoehdoista."

-Pisara-rata on kaksisuuntainen lähiliikennejunille tarkoitettu ratalenkki
Pasila–Töölö–Rautatientori–Hakaniemi–Pasila. Tarvitaan, koska Rautatieaseman ja Pasilan aseman kapasiteetti ei riitä lisääntyvälle junaliikenteelle.

-Helsingin päärautatieaseman ja Pasilan aseman kuormitukseen vaikuttaa vähentävästi, mikäli kaupunkiradat tai osa niistä muutetaan liikennöitäviksi metrolla. .. Mikäli esim. Espoon kaupunkirata muutettaisiin metrolla liikennöitäväksi ja yhdistettäisiin Huopalahdesta etelään Töölön metroon Meilahden aseman kohdalla, poistuisi Espoon suunnan kaupunkiratajunien liikenne Pasilasta ja päärautatieasemalta, jolloin esim. päärautatieasemalta vapautuisi kapasiteettia 3–4 laiturin verran muille junaliikenteen laajennuksille."

-Helsingin seudun raideliikennehankkeita arvioidaan kokonaisuutena käynnissä olevassa HLJ 2011 -suunnitelmaan sisältyvässä maankäyttö- ja raideverkkoselvityksessä (Mara 2050). Pisara on osa selvitystä. Ratahallintokeskus ja Helsingin kaupunki ovat lisäksi yhteistyössä käynnistämässä Pisara-radan yleissuunnitelman laatimista siten, että suunnitelma valmistuisi vuonna 2010.

-Periaatepäätös Pisara-radasta tai sen vaihtoehdoista on mahdollista valmistella nykyisen valtuustokauden aikana.


Lausunto valtuustoaloitteesta tasatariffin säilyttämiseksi
-Vuonna 2014 ollaan ottamassa käyttöön uutta pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjesttelmää. Aloitteen tekijät ovat huolissaan siitä, että Helsinki jakautuisi eri maksuvyöhykkeisiin, mikä saattaisi nostaa matkahintoja erityisesti lähiöistä keskustaan.
-YTV on laatinut uudesta järjestelmästä alustavan kuvauksen (YTV:n julkaisuja 14/2009), josta kaupungit antavat lausunnot vielä syksyn aikana (HUOM!)
-Alustavassa kuvauksessa on esitetty, että kausi- ja kertalippujen osalta järjestelmä perustuisi maksuvyöhykkeisiin, jotka seuraavat kuntarajoja.

-Arvolipulla tehtävien matkojen hinnan on esitetty muodostuvan kuljetun matkan pituuden mukaan. Siten arvolipulla matkustettaessa matkan hinta vaihtelee kunnan sisälläkin. Lyhyillä matkoilla matkan hinta voi olla nykyistä edullisempi ja pitkillä matkoilla vastaavasti hieman kalliimpi. Lopulliset lippujen hinnat ovat myöhemmin tehtäviä tariffipoliittisia päätöksiä.

Tämä matkaan perustuva lipun hinta kaupungin sisällä on hankala kysymys, koska se tosiaan saattaa johtaa siihen, että lähiöistä keskustaan tuleminen kallistuu, mikä ei välttämättä ole sosiaalipoliittisesti tavoiteltava asia. Toisaalta maankäytöllisesti tämä on kai järkevää, kun lähipalveluiden käyttö on halvempaa.


Lausunto aloitteesta liittyen metroasemien siivottomuuteen

-Olisi tosiaankin myönteistä, jos Piritorin metrohissit eivät ihan joka kerta haisisi virtsalle.
-Lausunnossa kuvataan siivousjärjestelyt ja valitetaan asemien kivipintojen puhtaanapidon vaikeutta.