28.7.09

Vanhempainvapaat (jatkoa edelliseen)

Nimim. Mikko kirjoitti edellisen postaukseni kommenteissa: "Huolimatta siitä, kuinka poliittisesti korrekti yrittää olla, voisi miettiä miksi ei kannata ainakaan palkkatöihin ottaa nuoria naisia. Jos vastaavaan asiantuntijatehtävän palkatun miehen vaimo tulee raskaaksi, se ei luultavasti vaikuta mitenkään hänen hommiinsa, vaan mies jättää isyyslomat pitämättä ja puurtaa sen ajan hommia."


Mikon kommentti mep Riikka Mantereen raskauteen liittyen on niin kuvaava, että pitää vielä jatkaa aiheesta. Asia on kuten Mikko sanoo, isien enemmistö ei käytä vanhempainvapaita, joten vanhemmuuden kustannukset lankeavat äidin työnantajalle. Yhteiskunnan tasolla tämä tarkoittaa, että naisvaltaiset alat kantavat leijonanosan vanhemmuuden kustannuksista ja nuorten naisten asema työmarkkinoilla on miehiä heikompi.

Se, että kyse Mantereen tapauksessa on luottamustehtävästä, ei muuta asiaa. Käydystä keskustelusta on selvinnyt hyvin, että täsmälleen samasta syystä poliitikkonaisten asema on heikompi. Miesten (kuten Kataisen) ei oletetakaan jäävän pois töistä lapsen vuoksi.

Naisille kaadetaan lasten hankkimisesta kolminkertaista syyllisyyttä: 1) törkeää jäädä vapaalle hoitamaan lasta 2) törkeää kun lapsen vuoksi ei voi hoitaa hommia aina (esim. lapsen sairastaessa) täydellä teholla 3) törkää, kun ei ole kotona hoitamassa lastaan.

Tämä ei ole luonnollinen tila vaan väärin. Enimissä tapauksista miehellä on aivan yhtäläinen osuus lapsen syntymiseen kuin naisella. Kummallakin pitäisi siis olla lapsesta yhtäläinen vastuu, mutta myös yhtäläinen oikeus lapsen hoitoon. On surkeaa, että enemmistöllä isistä ei ole mahdollisuutta viettää yhtään pidempää jaksoa lapsensa kanssa vauva-aikana.

Tilanteeseen on olemassa ratkaisuja: 1) korvarmerkitty isyysvapaa eli vanhempainvapaa, jonka ainostaan isä voi käyttää 2) vanhemmuuden kustannusten jakaminen kaikkien työnantajien kesken 3) politiikassa varojen käyttö vanhempainvapaiden aikana.

PS. On kiintoisaa kuinka käsitteestä "poliittisesti korrekti" on tullut tärkeä väline toisten ihmisten tai ihmisryhmien syrjinnän, sorron ja suoranaisen heihin kohdistetun vihan oikeuttajana. Valitettavasti se on tehnyt vaikeaksi kutsua esimerkiksi selvää rasismia siksi mistä on kyse eli rasismiksi.

2 comments:

tasa-arvoa mutta ei biologia sivuuttamalla said...

Vauvan suhde äitiin on vauvan ensimmäisen elinvuoden (ja myös ko. ihmisen myöhemmän psyykkisen kehityksen) kannalta keskeinen. Evoluution muovaamista synnynnäisistä biologisista syistä johtuen vauva kiintyy äitiin aivan eri tavalla kuin isään elämänsä alkuvaiheessa. Luonnollisessa biologisessa suhteessa, jossa äiti imettää vauvaa alkuun vauva ei edes tietoisesti erota omaa ruumistaan äidin ruumiista vaan kokee suhteen symbioottisena. Tämä kosketus- ja läheisyyssuhde (johon liittyy mm. äidin hajun tunnistaminen ja mielihyvä ja turvallisuus, jonka lapsi kokee rintaa imiessään) on sellainen, jota isä ei voi korvata. Toki tapauskohtaisia eroja voi olla ja on, mutta yleensä lapsi haluaa olla mieluummin äidin kuin kenenkään muun sylissä. Lapsen emotionaalinen suhde isään rupeaa yleisesti syvenemään vasta myöhemmässä ikävaiheessa.

Siksi on ensijaista, että äidit ovat lapsen kanssa tiiviisti yhdessä lapsen ensimmäisen ikävuoden, ja isän läsnäolo on lapsen psyykkisen kehityksen kannalta (olettaen, että äiti on tasapainoinen, eikä kärsi esim. synnytyksen jälkeisestä masennuksesta) toissijaista.

Näin sen on biologia määrittänyt, eikä sitä voi tasa-arvon ideologia erottaa. Biologia on sinällään arvoneutraalia ja luontaisen asiantilan kutsuminen "sovinismiksi" on sikäli luonnotonta.

Mannerin kritisoiminen ei myöskään ole sovinismia. Voidaanhan vaikkapa ajatella, että äänestäjä on äänestänyt Manneria sellaisen asiakysymyksen johdosta, jonka tiesi olevan tulossa syksyllä/alkutalvesta EU-parlamentin käsiteltäväksi, mutta joka nyt osuukin päällekkäin äitiysajan kanssa, ja sikäli johtaa tilanteeseen, jossa äänestetty edustaja ei pysty tehokkaasti tuota äänestäjän tärkeänä pitämää asiaa ajamaan.

Keskustelussa on kritisoitu edustajan työstä suoriutumisen kannalta merkitsevän informaation pimittämistä äänestäjiltä, ei sitä, että edustaja on nainen.

Sukupuolilla on synnynnäiset eronsa.

Tapio Laakso said...

Näkemys, jonka mukaan synnynnäisten biologisten erojen vuoksi naisten on oltava heikommassa asemasssa päätöksenteossa/työmarkkinoilla on sovinismia. Lainaamani "Mikon" kommentti oli suora kehotus nuorten naisten järjestelmälliseen syrjintään työmarkkinoilla.

Biologia on arvoneutraalia, mutta sen ympärille rakentuva yhteiskunta ei ole. Vanhemmuuden kustannusten jakaminen on tästä helppo esimerkki. Useimmiten arvoneutraalin biologian nostavat esiin ne, jotka haluavat tukea joidenkin ryhmien sortoa.