23.7.09

Kataisen erottava syysvauvan vuoksi?

Tuoreen euroedustajan Riikka Mantereen raskaudesta noussut kohu on hyvä esimerkki siitä syvästä naisvihasta, joka edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa elää. Kaukana ollaan siitä, mitä monet (yleensä miehet) haluavat uskotella, että tasa-arvo ollaan jo saavutettu, että ei tässä mitään.

Manner toteaa aivan oikein, ettei raskaus ole sellainen asia, joka vaikuttaa työnhakuun. Poliitikkonaisilla on oikeus hankkia lapsia ja pitää äitiyslomaa siinä missä muillakin.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainenhan ilmoitti äsken saavansa syysvauvan. Miksi tästä ei nouse kohua? Miksi Kataisen eroa ei vaadita lapsen vuoksi?

5 comments:

Anonymous said...

Miksei raskaus vaikuta työnhakuun? Kyseessähän kuitenkin on asia, joka vaikuttaa selkeästi työn tekemiseen useimmissa tapauksissa. Miksi työnantaja ei saisi ottaa tätä huomioon sopivinta työntekijää valittaessa?

Mikko said...

Nuori pätevä nainen otettiin töihin viisivuotiseen projektiin. Työt alkoivat 14.7.2009. 23.7.2009 hän ilmoitti olevansa raskaana ja jäävänsä loka-marraskuun vaihteessa puolen vuoden-yhdeksän kuukauden äitiyslomalle, mutta lupaili hoidella hommia siinä ohessa.

Huolimatta siitä, kuinka poliittisesti korrekti yrittää olla, voisi miettiä miksi ei kannata ainakaan palkkatöihin ottaa nuoria naisia. Jos vastaavaan asiantuntijatehtävän palkatun miehen vaimo tulee raskaaksi, se ei luultavasti vaikuta mitenkään hänen hommiinsa, vaan mies jättää isyyslomat pitämättä ja puurtaa sen ajan hommia.

Anonymous said...

"Tuoreen euroedustajan Riikka Mantereen raskaudesta noussut kohu on hyvä esimerkki siitä syvästä naisvihasta, joka edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa elää. Kaukana ollaan siitä, mitä monet (yleensä miehet) haluavat uskotella, että tasa-arvo ollaan jo saavutettu, että ei tässä mitään."

Kirjoittajan kommentit naisvihasta menee samaan kategoriaan kuin meillä esitetyt kommentit ulkomaalaisvihasta ja suomalaisten peloista ulkomaalaisia kohtaan.

Näiden kommenttejen taustalla on liian yksipuolinen perehtyminen vallitseviin näkökantoihin.

"Manner toteaa aivan oikein, ettei raskaus ole sellainen asia, joka vaikuttaa työnhakuun. Poliitikkonaisilla on oikeus hankkia lapsia ja pitää äitiyslomaa siinä missä muillakin."

Normaali työnhaku ja ehdolla oleminen luottamustoimeen ovat aivan eri asia. Työnhaussa ei ole demokraattista valintaprosessia mikä taas
on luottamustoimissa. Tämä asettaa aivan eri kriteerit.

"Valtiovarainministeri Jyrki Katainenhan ilmoitti äsken saavansa syysvauvan. Miksi tästä ei nouse kohua? Miksi Kataisen eroa ei vaadita lapsen vuoksi?"

Katainen ei ole äiti ja Mannerin tapauksessa hälyn nosti se, että heti kun edustajan toimi alkoi hän ilmoitti tämän asian.

Mannierin kohdalla krittiikkiä on mm. esitetty siitä, ettei annettu äänestäjien päättää minkä merkityksen tälle lapsen hankkimisasialle
antavat. Eli asia salattiin äänestäjiltä. Eli voi syystäkin kysyä onko avoimen demokratian puolustaminen naisvihaa, kun kritisoi
asian salaamista?

Tästä on käyty pitkät keskustelut hesarissa olevan kahden uutisen kommentoinneissa, joten samoja perusteita ei enää kannata heitellä.

Tapio Laakso said...

Hesarissa käyty keskustelu oli nimenomaan erinomainen esimerkki naisvihasta. Mistä muusta on kysymys, kun todetaan, ettei nuoria naisia kannata palkata/valita? Tässä halutaan asettaa nuoret naiset systemaattisesti huonompaan asemaan työmarkkinoilla/politiikassa kuin miehet. Tämä on syrjintää ja sen kannattaminen silkkaa sovinismia. Poliittista korrektiutta on se, että rasismia ei sanota rasismiksi eikä sovinismia sovinismiksi vaan selitellään syrjintä ja suoranainen viha miten sattuu "kritiikiksi" ja parhain päin.

Se, onko kyse vaaleista vai palkkatyöstä ei muuta asiaa yhtään miksikään.

Vaimon raskaaksi tulon nimenomaan pitäisi kyllä vaikuttaa myös asiantuntijatehtäviin palkatun miehen työssäkäyntiin. Tästähän juuri on kyse. Eikö isillä ole vastuuta lapsistaan tai vastaavasti oikeutta huolehtia näistä ja jäädä lasten vuoksi pois töistä?

Stidit said...

Kommenttina naisten työnhakuun ja naisvihaan:

Jos työnhakijoina ovat saman pätevyyden omaavat nuori nainen ja nuori mies, niin nykyjärjestelmässä työnantajan on yksinkertaisesti taloudellisesti järkevämpää palkata näistä kahdesta se, jonka lapsen saannista aiheutuu pienemmät kustannukset. Se on helppoa matematiikkaa, ei "naisvihaa".

Olen samaa mieltä Tapion kanssa siitä, että vanhemmuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja muuta käytäntöä pitäisi muuttaa siten, että riskit lasten saannista jakautuisivat tasaisemmin lapsen vanhempien kesken.

Siihen asti haukutaan mielestäni väärää puuta, jos työnantajia syytetään naisvihamielisiksi sen vuoksi, että he ottavat lapsen syntymisestä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset huomioon työhönotossa.

Nuorten naisten systemaattisesti huonompi asema työmarkkinoilla ei johdu naisvihasta, vaan lainsäädännöstä, joka nykyisellään johtaa siihen, että nuoren naisen palkkaaminen mieheen verrattuna on kohtuuton taloudellinen riski.

Naisvihaan vetoaminen vain sumentaa keskustelua, jonka pitäisi keskittyä lainsäädännön muuttamiseen.