19.5.09

Matkatakuu pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen?

Laadun parantaminen on tärkeimpiä tapoja parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Bussin tai ratikan valitseminen ei houkuttele, jos koskaan ei voi olla varma, tuleeko kulkuneuvo vai eikö tule.

HKL:n johtakunnalle esiteltiin tänään ajatusta matkatakuusta. Ajatus on, jos matka viivästyy 20 minuuttia esimerkiksi bussin tulematta jäämisen vuoksi, siitä saa jonkinmoisen korvauksen. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi taksimatkan maksamista. Vastaava järjestelmä on jo käytössä esimerkiksi Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa.

Joskus tulee kyllä mieleen, miksi Suomi on aina kaikessa niin jälkijunassa. Uusien juttujen kokeileminen tuntuu olevan kovin vaikeaa.

No joka tapauksessa toivon, että homma saadaan myös pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen käyttöön mahdollisimman pian. Asiakkaiden on voitava odottaa laadukkaita palveluita.

7 comments:

Amu Urhonen said...

Suomessa on aiemmin ollut sellainen poliittinen kulttuuri, ettei ole uskottu palveluissa sanktioihin, vaan on ajateltu asioiden hoituvan paremmin vapaaehtoisuuteen ja kannustimiin perustuvilla järjestelmillä. Toisin on monessa muussa maassa. Olen ymmärtänyt, että sanktioita on kritisoitu siitä, että ne asettavat ihmiset eriarvoiseen asemaan. Ne, joilla on aikaa ja osaamista valittaa ja vaatia, saavat parempia palveluita kuin ne, jotka eivät jostain syystä voi.

Itse olen kallistumassa samalle kannalle kuin sinä: sakkomaksu palvelun tuottajalle on varsin tehokas tuli hännän alle. Sen huomaa terveydenhuoltoalalla. Jonot ovat pidentyneet kummasti hoitotakuun voimaantulon jälkeen. Siitä on varmaan ollut hyötyä niillekin, jotka eivät ole valittaneet mihinkään.

Tapio Laakso said...

Ei tuota edes tarvitse ajatella minään sanktiona. Se on korvaus tai hyvittely ihmiselle aiheutuneesta mielipahasta. Malleja on erilaisia, se voi olla vaikka leffalippu.

Pääkaupunkiseudun liikenteessähän ajamattomat vuorot on jo sanktioitu. Liikennöitsijä maksaa niistä korvaukset tilaajalle. Tämän ehdotuksen idea on, että asiakas saisi korvauksen.

Lisäksi tällä hommalla on informaatioarvo. Jos vaikkapa jollain linjalla ei tiettyyn aikaan koskaan mahdu rattaiden tai vaikka pyörätuolin kanssa sisään bussiin, siitä saadaan pitävää dataa, ei vain satunnaista asiakaspalautetta.

Valitussysteemistä pitää tehdä mahdollisimman helppo ja yksinkertainen, jotta ketään eii suljeta sen ulkopuolelle.

Teemu said...

Oletetaan, että järjestelmä toimisi näin:
1. Matkustaja syöttää etukääteen reittinsä ja kulkuajan esim. YTV:n reittiopppaan kautta.
2. Jos matka ei toteudu sovitussa ajassa, saa jonkinlaisen korvauksen, esim. lisää aikaa kausikortille.

Tässä olisi sivutuotteena eräs hyvin mielenkiintoinen hyöty: Saataisiin kerättyä tietoa siitä miten ja mistä ihmiset oikeasti matkustavat. Tuo on sen tyypistä tietoa, että siitä voisi jo sinänsä vallan hyvin maksaa.

Jari Värälä said...

Jos tällaista korvausjärjestelmää lähdetään viemään eteenpäin, tulisi pitää huoli siitä, että liikennöijällä on mahdollisuus periä maksamansa hyvitykset myöhästymisen aiheuttajalta, esim. ratikkakiskoille pysäköijältä.

Saska Tuomasjukka said...

Kyllähän leffalippu on sanktio ellei sitten Finnkino ryhdy joukkoliikenteen tuottajaksi.

Jos järjestely lisää ajamattomista vuoroista syntyvää korvausvelvoitetta, se varmasti toimii tämän kautta. Mikäli vain maksun saajan osoite muuttuu (tilaaja -> matkustaja), ohjaava vaikutus on heikompi.

Neljäs Linja said...

Verkossa olevasta HKL:n johtokunnan esityslistasta ei löydy tietoa asiasta, joten heräsi pari kysymystä.

Mitkä matkaketjut ovat matkatakuun piirissä? Onko Reittioppaan tarjoama matka se, jonka toteutuminen taataan?

Miten todennetaan onko asiakkaan korvausvaatimus oikeutettu, tai miten asiakas todistaa oman kantansa?

Voihan käydä niin, että matkaketjun usean osan pienet myöhästykset aiheuttavat yli 20 minuutin myöhästymisen perille pääsemisessä. Tai vaikka niinkin, että yksi osa ketjua myöhästyy 20 minuuttia, mutta silti ehtii onnekkaasti perille vaikkapa vain 10 minuuttia myöhässä.

Asiakkaan kannalta ongelma ei ole vain ajamatta jäänyt vuoro vaan myös vuoro, joka on ajettu pysäkin ohi etuajassa.

Olisi toki hyvä, jos korvaus ohjaisi toimintaa parempaan suuntaan, niin että palvelun tuottajalla olisi motivaatiota välttää maksun syntymistä ja ajaa vuorot aikataulun mukaan. Toisaalta myöhästymiset ja ajamattomat vuorot johtuvat usein asioista, joita tuottajat eivät päätä, kuten ruuhkista, tietöistä, väärinpysäköidyistä autoista, huonosta reitti- tai ratasuunnittelusta yms.

Miksi muuten joskus asiat esitellään vain kokouksessa eikä verkossa olevassa esityslistassa? Heikentää harmittavasti toiminnan avoimuutta.

Tapio Laakso said...

-Kyse oli iltakoulusta, jonka liitteitä ei sitten ilmeisesti ole julkaistu syystä tai toisesta. Asiat ovat siis vasta valmistelussa ja lopullisen esitys tästänkin saadaan myöhemmin.

-Teemun pointti kerättävästä datasta on erittäin oleellinen hyöty.

-Liikennöitsijöihin kohdistuu ajamatta jääneistä vuoroista jo nyt ihan kohtuullisen suuret sanktiot. Niitä myös kiristetään, kun sopimuksia uusitaan.

-Alustava ajatus on, että korvauksen suorittaa tilaaja, ei palvelun tuottaja eli liikennöitsijä (joita koskevat edelleen sanktiot, jotka ovat jo voimassa).

-Matkaketjun yhdenkin osan pieni myöhästys, joka johtaa 20 min. myöhästykseen, korvattaisiin. Etuajassa tulevista en ole varma, mutta kyllä sen pitäisi siihenkin päteä.

-On tärkeää, että korvaus maksetaan, vaikka kyse olisi kolmannen osapuolen töppäilystä, esim. ne väärin parkkeeratut autot.