9.10.08

Lääkäreiden veronkierto ja hoitopalveluiden ostaminen

Lääkäreiden mahdollisuus kiertää veroja muuttamalla ansiotulojaan matalammin verotetuiksi pääomatuloiksi, on aiheuttanut paljon keskustelua. Toivon, että asiaan saadaan pian lainsäädännöllinen korjaus.

Sitä odotellessa erilaiset lääkärifirmojen palveluita ostavat tahot, esimerkiksi kunnat voisivat itse puuttua asiaan. Jos kunta joutuu ostamaan palveluita ulkoa, kilpailutuksien yhteydessä voitaisiin sulkea tällaisia menettelyjä harrastavat firmat tylysti kilpailun ulkopuolelle.

Kuntien ei pidä olla tukemassa sellaisia yrityksiä, jotka ovat aktiivisesti mukana vaarantamassa niiden omaa veropohjaa.

5 comments:

Anonymous said...

Vaikka ymmärrän tarpeen saada lääkärien veronkierto kuriin, en kyllä oikeasti tajua, miten kuvaamasi kaltainen menettely johtaisi mihinkään positiiviseen lopputulemaan.

Miten lääkärin perustama yritys eroaa vaikkapa juristin, putkimiehen tai muusikon perustamasta? Ei mitenkään. Heillä on, ja tulee olla oikeus liiketoimintaan siinä kuin muidenkin ammattien harjoittajilla. Mm. Soininvaaran kuvaamat porsaanreiät toki tulee tukkia, mutta pääperiaatteen tulee olla kaikille ammattikunnille sama.

Jos "ulkoistuksen" ja "kilpailuttamisen" kautta syntyy epäterveitä rakenteita, niin eikö silloin tulisi pikemminkin todeta, että ei pitäisi ulkoistaa ja kilpailuttaa kuin todeta että rehelliset yrittäjät "kiertävät veroja" kun he toimivat aivan samalla tavalla kuin kuka tahansa muu yrittäjä heidän asemassaan?

Globaali rakennemuutos on johtanut suomalaisen yhteiskunnan siihen tilanteeseen, että pääomaverotusta ja palkkaverotusta käsitellään erillisinä verokantoina, joista toinen on korkea ja progressiivinen ja toinen kansainvälisen kilpailun vuoksi matala tasavero. En tiedä voiko tähän tilanteeseen saada juuri millään keinolla muutosta.

Ehkäpä 29% tasavero kaikille tuloille (korkealla, esim. 10k€ tulorajalla, käytännössä siis progressiivinen suurimalle osalle tulonsaajista) ja verotuksen painopisteen siirto päästö- ja kulutusveroihin? Nykyisen lainsäädännön puitteissa kunnat tuskin saavat puuttua kilpailutuksen ehtoihin kuvaamillasi keinoilla.

Tiedemies said...

Minusta on vähän populistista nimittää laillista järjestelyä veronkierroksi. Kuntien pitää noudattaa lakia, eikä kunnilla ole oikeutta syrjiä ketään moraalisen närkästyksen perusteella.

En tällä ota kantaa järjestlyn puolesta; se on kyllä epätasa-arvoinen, koska esimerkiksi putkimiehet tai sähkömiehet eivät oikein voi tehdä samanlaista järjestelyä.

Tapio Laakso said...

Kyse ei ole moraalisesta närkästyksestä vaan veropohjasta huolehtimisesta. Pitää lähteä siitä, että kunnat ostavat palvelunsa tahoilta, jotka omaavat jotain yhteiskuntavastuuta. Yrityksiltä on vaadittava moraalista ja eettistä toimintaa, vaikka en sitä uskokaan saatavan muutoin kuin sitovalla lainsäädännöllä.

Korkean tuloverotuksen ja matalan pääomaverotuksen korjaamiseen on hyvin yksinkertainen keino: poliittinen tahto. Pääomaverotusta on kiristettävä. Eikä se ole mikään ongelma globaalissa taloudessa, kunhan sen tekee maltillisesti.

Tapio Laakso said...

Kutsun mieluusti muuten myös pikavippejä laillistetuksi koronkiskonnaksi, joka sivistyneempänä aikakautena johtaisi vankilatuomioon.

Tapio Laakso said...

"Nykyisen lainsäädännön puitteissa kunnat tuskin saavat puuttua kilpailutuksen ehtoihin kuvaamillasi keinoilla."

Ja sitten lääkärifirma MedTwo tulee vetämään kunnan oikeuteen siitä, kun kunta estää heitä kiertämästä veroja? Se olisikin kiintoista oikeusjuttu, etenkin firman brändin kannalta.