2.9.08

Rahaa on, mutta mihin se käytetään?

Euroopan vihreiden kesäyliopistossa Frankfurt/Oderissa ehkä mielenkiintoisin työpaja (epävirallisten keskustelujen ohella) käsitteli EU-rahoituksen käyttöä Itä-Euroopassa. Kyseessä ovat isot rahat maailmassa, jossa jatkuvasti valitetaan rahanpuutetta. EU:n rakenne- ja koheesiorahastoissa on varoja vuosille 2007-2013 sellaiset 347 miljardia euroa. Puolan osuus yksin on 68 mrd. euroa. Lisäksi Euroopan investointipankin (EIB) sijoittaa vuodessa yli 50 miljardia euroa.

Rahojen käyttö hyvällä tavalla pitäisi siis olla aivan ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi ilmastopolitiikan vaatimia investointeja energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja joukkoliikenteeseen, etenkin ratoihin, pitäisi tukea näistä rahoista. EU:n rakennerahastojen pitäisi toimia vihreän modernisaation rahastoina.

Valitettavasti tämä ei ole tilanne. Bankwatch Network on kasannut rahojen käytöstä 50 käynnissä tai suunnitteilla olevan huonon projektin listan (hintalappu 10,1 mrd. e). Esimerkiksi Puolaan halutaan rakentaa yhdeksän jätteenpolttolaitoista (1,054 mrd. e), kierrätyksen parantamiseen investointeja ei tehdä. Vastaavasti liikkenneinvestoinneissa yli puolet varoista käytetään tieliikenteeseen, vaikka EU:n liikennepolitiikan pitäisi periaatteessa lähteä tieliikenteen vähentämisestä.

Vuonna 2009 valittava uusi europarlamentti laatii uuden lainsäädännön rahastojen käytöstä. Asia pitäisi saada vaaleissa esiin, koska valtavien rahojen järkevä käyttö on Euroopan tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

EU and EIB Funding in Central and Eastern Europe: Cohesion or Collision?

No comments: