22.9.08

HUS ja terveyspalveluiden ongelmat

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on sekaisin organisaatiouudistuksen suunnittelun vuoksi.

Isojen mission critical -organisaatioiden uudistamisessa pitäisi olla pirun tarkkana. Terveydenhuollon pahin ongelma on henkilöstöpula ja tämän tyyppisellä huonolla tiedottamisella ja viestinnällä on helppo ajaa ihmiset muualle.

Olisiko järkevämpää tehdä enemmän "kehitetään rauhassa, mutta määrätietoisesti" -politiikkaa kuin "kaikki uusiksi kerralla" -meininkiä?

Niitä rakenteita kuitenkin pitäisi saada uusiksi.

Jos mitään ei tehdä, sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan väestön ikääntymisen vuoksi 200000 uutta ihmistä lisää vuoteen 2040 mennessä. Lisäysten päälle pitää korvata kaikki, jotka lähtevät eläkkeelle. Jo nyt tilanne on valtakunnallisesti se, että pitäisi pystyä rekrytoimaan 10000 uutta ihmistä vuodessa (lisäys 4000, eläkkeelle 6000). Kun kyse on naisvaltaisista aloista niin tuo on 1/3 vuotuisesta tyttöikäluokasta.

Tämä on se syy, miksi terveydenhuollon painopiste pitää saada siirrettyä pois kalliista erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn. Muuten ei riitä jengi, vaikka maksettaisiin mitä.

4 comments:

Reko Ravela said...

Rupeaa kuulostamaan siltä, että olet hengannut liikaa niiden uusliberaalien kanssa...

En tiedä mistä olet saanut tuon 200 000 uutta ihmistä. Ainakin työministeriön tutkijoiden arvio puhuu ehkä 30 00 tai 50 000 ihmisestä nykyisen 220 päälle. artikkeli täällä:
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/aikakausi/tak/TP4_04-Parjante.pdf

Tuo on tietysti demariministerin aikana tuotettu arvio.
Nykyisin Työ- ja elinkeinoministeriö tuottaa nähtävästi vähän toisenlaisia arvioita:

http://www.tem.fi/index.phtml?s=1883

Tuon tekstin poliitisen ydinkohdat:

"Väestön ikääntymisen seurauksena terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve lisääntyy voimakkaasti. Tämä johtaa kestämättömään julkisen sektorin kustannusten kasvuun."

Eli julkista sektoria on karsittava, tiedättehän, vaihtoehtoja ei ole, "TINA" kuten Thatcher sen ilmasi...

"Kasvavien sosiaali- ja terveysmenojen kattamiseksi talouden kasvu on välttämätöntä. Se on mahdollista vain, jos meillä on tuottavia, innovatiivisia ja kasvavia yrityksiä. Yritykset tarvitsevat työvoimaa. Niukkeneva työvoima ei riitä sekä julkisen sektorin että talouskasvun vaatiman työvoiman tarpeisiin."

Eli jotta firmat saisivat (halpaa) työvoimaa, sosiaali- ja tervyssektoria täytyy rajoittaa.

Ja lopuksi:

"Useat edelläkävijäkunnat ovat vastanneet haasteisiin avaamalla markkinaansa yritystoiminnalle. Laatu, kustannustehokkuus ja palveluiden saatavuus ovat parantuneet."

Eli ulkoistus yrityksille ratkaisee kaiken, hallelujaa!

Tämä vain esimerkkinä millaisesta uusliberaalista vedätyksestä tässäkin voi olla kyse.

Todettakoon että vaikka nyt olenkin skeptinen noiden lukujen suhteen, en myöskään näe minään ongelmana jos 17% ikäluokasta työllistetään sosiaali- ja terveyssektorille. Mihin ne sitten pitäisi työllistää? Siis missä olisi ne tärkeämmät työt?

Lopputulemasta, eli perusterveydenhoitoon ja ennaltaehkäisyyn panostamisesta en ole eri mieltä, mutta perusteluja on ehkä syytä tarkistaa.

Tapio Laakso said...

Tuo 200000 on VATT:n paperista:
http://www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatJulkaisut/julkaisu/Publication_2442_id/763

Luen Parjanteen.

Mun pointti on se, että mä en usko, että 1/3 tytöistä tai 1/6 ikäluokasta (jos saadaan sukupuolittuneisuutta purettua, mikä olisi tarpeen) haluaa sinne hoivasektorille.

Tapio Laakso said...

En osaa nopealla lukemisella sanoa, miksi näiden artikkelien perusurat (200000 vs. 50000) poikkeavat toisistaan niin paljon. Viittaamasi artikkeli on vuodelta 2004, joten se saattaa perustua vanhempaan Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Parjanteen artikkelissa todetaan "Väestön ikääntymisen aiheuttamaa resurssitarpeen kasvua kompensoi osittain lasten päivähoidon ja opetustoimen henkilöstötarpeen pienentyminen, kun lasten määrä vähenee." Uuden väestöennusteen mukaan lasten määrä ei kai sitten pienenekään niin merkittävästi.

Reko Ravela said...

Linkki katkeaa, mutta ilmeisesti tarkoitat Parkkisen julkaisua "Riittääkö työvoima terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin?"

Pikaisella lukemalla erot tulevat tästä:

1. Parkkinen laskee että elinikä kasvaa keskimäärin kuudella vuodella, mutta vanhusten hoitopalvelujen tarve ikäryhmittäin pysyy ennallaan. Tämä on yleisesti
ottaen väärä oletus.

Lähempänä todellisuutta on se että ihmiset tarvitsevat runsaasti hoivapalveluja muutama viimeisenä elinvuotenaan riipumatta siitä elävätkö 80- vai 90-vuotiaiksi.

Parkkinenkin laskee vaihtoehdon jossa kuuden vuoden eliniän pidennys merkitsee sitä että vahukset käyttävät hoivapalveluaj samalla tasolla kuin viisi vuotta nuoremmat nyt eli 75-vuotiaat kuten 70-vuotiaat nyt jne. Tällä vauhtoehdolla työvoiman lisätarve putoaakin radikaalisti 70 000:een.

2. Parkkisen laskelmassa hoiva-alan tuottavuuskehitys vuosina 2006-2040 on tasan nolla.
Jo 0,5-1 prosentin vuotuisella tuottavuuskehityksellä päästään taas eri lukuihin. Sellainenkin skenaario näin löytyy jossa työvoiman tarve VÄHENISI 50 000:lla.

Ei sillä että olisin itse vaatimassa hoivapalveluilta jotain tuottavuuden lisäystä.

3. Parkkisen luku sosiaali- ja terveyspalveluiden tämänhetkisestä työntekijämäärästä on huomattavasti suurempi, 357 000, kun Parjanne laskee määräksi vain 220 000. En osaa tarkemmin tutkimatta selvittää tuota eroa.

Todettakoon että Parkkisen lukujen mukaan sos-terv-palvelujen työntekijämäärä on kaksinkertaistunut vuodesta 1975 eli kasvanut 180 000:lla. Lisäksi Parkkisen laskelmien mukaan sosiaali-ja terveyspalvelut työllistävät nyt 14,6% työllisistä. Tämän luvun rinnalla ei vaikuta mielestäni näytä kauhean dramaattiselta jos 17% ikäluokasta pitäisi rekrytoida näille aloille.

Ylipäätään tietysti ennusteiden tekeminen vuoteen 2040 on melkoista spekulaatiota, mikä ylläolevastakin käynee ilmi. Tällaisten arvausten käyttäminen perusteena päätöksenteossa on pitkälle huuhaata.

Kuitenkin tällaisia hatusta vedettyjä ennusteita promotoidaan usein elinkeinoelämän/porvaripuolueiden taholta suureen ääneen jotta saataisiin todistettua että julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat matkalla kriisiin jossa rahat tai työvoima loppuvat, joten ehdotetut leikkaukset/ulkoistamiset ovat VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ.

Vaikka et nyt olekaan tällaista ehdottamassa, kannattaa olla tarkkana siinä ettei kritiikittä niele tällaista diskurssia jonka perusteet ovat kyseenalaiset.