5.8.08

Kohti perustuloa

Opiskelijoiden asumislisää käsittelevän postauksen yhteydessä käydyssä keskustelussa on sivuttu perustulon ajatusta. Perustulon ydin on vastikkeettomuudessa. Perustulo on kaikille maksettava tulo, joka on riippumaton 1) palkkatyöstä tai mistään muusta "statuksesta" ja 2) perheestä.

Perustuloa ei kuitenkaan pidä ajatella abstraktiona, kokonaisena järjestelmänä, johon siirrytään joskus hamassa tulevaisuudessa. Perustulon elementeistä nykyisen sosiaaliturvan ja hyvinvointivaltion sisällä käydään jatkuvasti kamppailua.

Opiskelijoiden asumislisän irrottaminen puolison tuloista on yksi tällainen kamppailu. Se konkreettisesti vähentää vastikkeellisuutta.

Toisaalta perustuloa ei ehkä pitäisi ajatella myöskään pelkkänä tulona vaan esimerkiksi myös maksuttomina palveluina ja kohtuuhintaisena asumisena. Ne ovat kaikki keinoja lisätä ihmisten itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia omien valintojen tekemiseen.

No comments: