22.5.08

Lähetekeskustelussa tänään: vastinetta vaalirahoitukselle

Eduskunnassa tulee tänään lähetekeskusteluun keskeisesti vaalirahoituskohuun liittyvä lakiesitys:

"2) Hallituksen esitys laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta HE 53/2008 vp

Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta kevennetään."

Tämä on laki, jota Perheyritysten liitto lobbasi argressiivisesti ennen eduskuntavaaleja sekä hallitusneuvotteluissa. Tämä on se laki, jonka vuoksi liittoon kuuluvat yritykset ovat rahoittaneet sopivia vaalikampanjoita avokätisesti.

No comments: