15.10.07

Neuvostoliitto Suomen siirtomaana

Otsikon raflaava ajatus on poimittu työväenhistorian kesäseminaarista. Pohdittiin mitä vielä voisi tutkia. Yksi esitetty ajatus oli, miten suomalaiset hyötyivät Neuvostoliiton kansan puuttuvasta valinnanvapaudesta.

Näin kaikenlaisten stasilistojen aiheuttaman kohun siivellä voi pohtia vuorineuvosten neuvostosuhteita. Rajan taakse saattoi myydä mitä tahansa roskaa, kun paikallinen väestö ei päässyt valitsemaan. Eikös tätä riistoksi kutsuta?

Valtasuhteet ovat harvoin vain yksisuuntaisia.

1 comment:

Anonymous said...

"Valtasuhteet ovat harvoin vain yksisuuntaisia."

Eivät tosiaan ole. Esim. Foucault kritisoi sellaista valtakäsitystä joka pohjautuu repressiiviseen valtahypoteesiin. Valta ei toimi ainoastaan alistavana suhteena vaan voi voimauttaa alisteista toimijaa. Tätä voi nähdä myös idänkaupassa niin, että kauppa paitsi hyödytti molempia osapuolia se myöskin vapautti neuvostoliittolaisia toimimaan tavoilla jotka eivät olisi olleet mahdollisia jos edes suomalaiset eivät olisi käyneet kauppaa siellä vaikka sitten toisarvoisilla tuotteilla.