6.9.07

Mitkä ovat Suomen sotilaallisen kriisinhallinnan kriteerit?

Viime viikkojen aikana Suomessa on käyty keskustelua sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumista. Rintamalinjaksi on muodostunut Afganistan vs. Darfur tai avoimin kortein Nato vs. YK.

Mitään kriteereitä siitä, millaisiin operaatioihin Suomi osallistuu, ei ole olemassa. Yhtenä osallistumisen perusteluna on mainittu Suomen oman puolustuksen uskottavuuden parantuminen. Sotilaat ovat erityisen innostuneita Nato- ja EU-yhteensopivuuden parantamisesta.

Mitkä sitten olisivat järkeviä, yleisiä kriteereitä operaatioihin osallistumiselle?

1) Ensimmäinen kriteeri pitäisi olla kansanmurhan estäminen. Tällähän monet ovat perustelleet esimerkiksi sitä, että operaatioihin pitäisi voida osallistua myös ilman YK:n valtuutusta.

2) Toisena kriteerinä pitäisi olla poliittisen ratkaisun mahdollisuus meneillään olevaan kriisiin. On hyvin harvoja tilanteita, joissa pelkällä sotilaallisella voimalla on mahdollista saavuttaa kestävää ratkaisua.

Näillä kriteereillä voidaan hyvin arvioida esimerkiksi Darfuriin osallistumisen tarpeellisuutta tai lisäjoukkojen lähettämistä Afganistaniin.

No comments: