29.5.07

Turvallisuuspolitiikka ei ole aluepolitiikkaa

Puoluekokouksen yhteydessä pidettiin lyhyt kansainvälistä politiikkaa käsitellyt tilaisuus, jonka alustajina olivat Tarja Cronberg ja Pekka Haavisto.

Keskustelussa tuli esiin, että Suomen nykyistä puolustuspolitiikkaa perustellaan työllisyys- ja aluepolitiikalla. Varuskunnat ovat tietysti tärkeitä työllistäjiä, mutta eikö armeijan ja puolustuksen järjestelyissä pitäisi kuitenkin ensi sijaisesti lähteä liikkeelle turvallisuudesta?

Seurauksena on kaksijakoinen tilanne, jossa puhutaan paljon uusista uhista, muuttuneesta turvallisuusympäristöstä ja kansainvälisestä kriisinhallinnasta, mutta käytännön tasolla kaikki pysyy ennallaan.

No comments: