29.5.07

Erinomainen teksti "kulttuurien yhteentörmäyksestä"

identiteetin ja Euroopan kansalaisuuden määrittely kulttuurisin termein peittää näkyvistä kansalaisuutta koskevan todellisen poliittisen kysymyksen, joka liittyy siirtolaisten oikeudettomaan asemaan ja sen työmarkkinoita jäsentävään vaikutukseen. Kyse on viime kädessä poliittisesta määritelmästä, joka koskee sitä, kenellä on oikeus oleskella Euroopan unionin alueella ilman jatkuvaa viranomaiskontrollin uhkaa ja sitä, kenellä on oikeus minimipalkkaan ja muihin työlainsäädännön takaamiin etuihin sekä koulutukseen, sosiaaliturvaan ja julkisiin palveluihin.

Verkkolehti Megafoni on julkaissut erinomaisen Alessandro Dal Lagon luentoon perustuvan tekstin siitä, kuinka kulttuurin käsitettä käytetään peittämään yhteiskunnallisia konflikteja. Teksti on erinomainen puheenvuoro juuri siirtolaisuudesta käytyyn keskusteluun, jossa vieraiden kulttuurien väitetään uhkaavan länsimaista kulttuuria.

Megafoni: Onko kulttuurieroja olemassa?

13 comments:

Jussi K. Niemelä said...

Sanoisin, että valitettavan tyypillistä sosiologista puppua. Eli uhkaako ajatollah Khomeinin (korkein shiia-johtaja) islamistinen imperialismi länsimaita ja tapahtuiko hänen hallitsemassaan Iranissa de facto ihmisoikeusloukkauksia? Vai oliko ja onko tässäkin kyse vain liberaalien länsimaiden harjoittamasta kulttuurirasismista? Miten Tapio luulisit feministien, homoseksuaalien ja ateistien ihmisoikeuksien toteutuvan Khomeinin ideaaliyhteiskunnassa?

Pari relevanttia esimerkkiä Khomeinin kirjasta:

- Länsi-Eurooppa on vain kokoelma diktatuureja, joita leimaa epäoikeudenmukaisuus: ihmiskunnan on iskettävä rautakouralla näitä levottomuuden lietsojia, jos halutaan pysyvää rauhaa. Jos islamilainen sivistys olisi johtanut länttä, ei olisi pakko seurailla sen villiä touhuilua, joka olisi häpeäksi petoeläimillekin.

- Islamilainen oikeus ja lait vaativat, ettei islamilaisessa maailmassa sallita anti-islamilaisen hallituksen olemassaoloa eikä sellaistakaan, josta vastaavat eivät hoida asioita täysin Islamin lakien mukaan. Maallisen poliittisen järjestelmän pystyttäminen on islamilaisen järjestyksen jarru. Maallinen valta, olkoon se laadultaan millainen tahansa, on ehdottomasti ateistinen, Saatanan luomus; velvollisuutemme on se kaataa ja taistella sen vaikutusta vastaan. ”Saatanallinen” valta voi synnyttää maan päällä vain korruptiota, se on törkein paha, jota vastaan on taisteltava säälimättömästi ja hävitettävä se. Siihen ei ole muita keinoja kuin kaataa kaikki hallitukset, jotka eivät rakennu islamilaisille periaatteille ja jotka siis ovat turmeltuneita ja epärehellisiä, ja hajottaa ne petolliset, mädät, tyrannimaiset ja epäoikeudenmukaiset järjestelmät, jotka ovat niitten kivijalkana. Se ei ole vain meidän iranilaisten, vaan maailman kaikkien islamilaisten velvollisuus. Kaikissa islamilaisissa maissa johdettakoon poliittista islamilaista vallankumousta lopulliseen voittoon.

Lähde: Ajatollah Khomeini: Ajatollahin ajatuksia - poliittisia, filosofisia, yhteiskunnallisia ja uskonnollisia kannanottoja (Karisto 1980).

Tapio Laakso said...

En ymmärrä lainkaan miten Khomein liittyy tähän?

Pointti on nimenomaan se, että muista asioista lähteviä konflikteja peitetään kulttuuriksi kutsutun sumuverhon alle - se on minusta tyypillistä sosiologista puppua.

Kyse on siis siitä tulkitaanko Khomeinin projekti joksikin "islamilaisen kulttuurin" ihmisten päähän muodostamasta rakenteesta käsin vai joistain muista lähtökohdista (esim. vallasta).

Iranissa ja monissa muissa muslimimaissa tapahtuu todella paljon ihan oikeita ihmisoikeusloukkauksia. Näissä maissa on myös liikkeitä, jotka vastustavat niitä. Aivan liian usein länsimaat ovat olleet tukemassa hallituksia, jotka näihin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyvät. Meidän pitäisi tietenkin olla demokraattisten liikkeiden puolella.

Hommassa vain on kyse jostain aivan muusta kuin "kulttuurista".

Jussi K. Niemelä said...

OK, kyse oli näemmä siitä, että määrittelemme kulttuurin eri tavalla. Minun määritelmässäni uskonto ja siihen väistämättä liittyvä vallankäyttö on osa kulttuuriperintöä ja islaminuskoinen kulttuuri eroaa radikaalisti länsimaisesta sekulaarista ja liberaalista kulttuurista - juuri tätä jälkimmäistä mielestäni islamilaissa maissa toimivat demokratialiikkeet edustavat. Eli ne ovat islamin kirjaimellisen, fundamentalistisen tulkinnan kanssa ristiriidassa. Tämä oli Khomeini-sitaattieni pointti. Samanlaista, radikaalia islamistista suuntausta edustaa tietenkin sunnilainen wahhabilaisuus, joka on Saudi-Arabian virallinen valtionuskonto. Ja minun mielestäni se on siis hyvin olennainen osa sen alueen kulttuuriperintöä.

Ja totta, länsimaat ovat usein olleet tukemassa fundamentalistien valtaanpääsyä omien intressiensä vuoksi. Ja sen jälkeen yleensä omat koirat ovat purreet (mm. Bin Laden ja Saddam). Khomeinia tuki aikoinaan jopa maineikas ranskalaisfilosofi Michel Foucault - homoseksuaali - mikä mielestäni osoittaa varsin karmivalla tavalla sen, kuinka usein myös ns. älymystö on täysin pihalla siitä, mitä se itse asiassa tukee.

Olen täysin samaa mieltä kanssasi siitä, että meidän pitää voimakkaasti tukea islamilaissa maissa ja myös täällä länsimaissa toimivia demokratialiikkeitä.

Anonymous said...

(lainaukset Megafonin tekstistä)

"Kyse on viime kädessä poliittisesta määritelmästä, joka koskee sitä, kenellä on oikeus oleskella Euroopan unionin alueella ilman jatkuvaa viranomaiskontrollin uhkaa ja sitä, kenellä on oikeus minimipalkkaan ja muihin työlainsäädännön takaamiin etuihin sekä koulutukseen, sosiaaliturvaan ja julkisiin palveluihin."

Totta kai on, eiväthän kaikki ihmiset muualta maailmasta voi muuttaa Eurooppaan.

Ja jos minä muutan laittomasti esim. Afrikan tai Lähi-Idän maahan, olisi minulla myös oltava siellä kaikki nämä samat oikeudet? Vai eikö?

"Vihje tähän kysymykseen vastaamiseksi löytyy Dal Lagon analysoimasta Fabrizio de Andrèn runosta "Sinàn Capudàn Pascià", joka kertoo samannimisestä genovalaisesta merimiehestä."

Ei huh huh... Pidetään ne runot nyt erillään historiasta ja todellisuudesta kuitenkin. Samantien voisi analysoida vaikka Rambo II-elokuvan todisteena amerikkalaisen kulttuurin ihanuudesta.

"Siirtolaiset eivät muodosta uhkaa niinkään siksi, että he tuovat mukanaan oman kulttuurinsa joka uhkaa meidän kulttuuriamme, vaan siksi, että he osoittavat, että ihminen kykenee elämään myös irrallaan "juuristaan"."

Tietyistä maista tulevat siirtolaiset muodostavat uhan joka näkyy konkreettisesti väkivaltarikollisuus- ja raiskaustilastoissa, ei siihen sen kummempia analyysejä tarvita. Ääri-Islamin edustajat voi vielä mainita erikseen mukavana joukkona pommeineen.

Jos taas kaikki laittomat tulijat hyväksytään, tai poistetaan lait kokonaan, romahtaa koko Eurooppa muutamassa vuodessa. Rahaa, asuntoja, töitä, jne ei mitenkään riitä kaikille. Sen jälkeen alkaakin mellakointi ja sisällissodat tulijoiden kotimaiden malliin. Kokemustakin löytyy, koska kaikki sotarikolliset ja psykopaattitappajat ovat vapaasti päässeet sisään.

Tapio Laakso said...

Tämän aiheen keskeinen poliittinen vääntö on siitä, onko ongelmien taustalla "kulttuuri" vai poliittis-taloudellis-sosiaaliset kysymykset. Anonyymin kaltaiset henkilöt väittävät, että kyse on nimenomaan kulttuurista, jonka vuoksi tietyistä ryhmistä tulevat siirtolaiset syyllistyvät rikoksiin kantaväestöä useammin. Oma näkemykseni on, että tämä on täyttä roskaa.

On myös kiintoisaa, kuinka samat henkilöt ovat valmiita itse tuhoamaan keskeisen länsimaisen periaatteen, jossa jokaista ihmistä käsitellään yksilöinä. He haluavat kohdistaa tiettyihin kulttuurisiin ryhmiin kollektiivisia toimenpiteitä (vrt. yllä lause "tietyistä maista tulevat siirtolaiset", joka tekee kaikista ihmisistä osan jotain kuvitteellista yhtenäistä kokonaisuutta"). Vaikka raiskaustilastoissa ryhmä X tekisi n kertaa enemmän raiskauksia kuin muut ryhmät, se ei tee kenestäkään ryhmä X:n jäsenestä syyllistä. Tämä periaate on oikeusvaltion kulmakivi.

Siirtolaisia Eurooppaan tulee juuri siksi, että täällä on niitä töitä. Aivan vastaavasti, kun kehitysmaa-Suomen ja Ruotsin välinen raja avattiin 1950-luvulla, kukaan ei mennyt yli ennen kuin Ruotsin talous todella alkoi tarvita siirtotyövoimaa.

Anonymous said...

"On myös kiintoisaa, kuinka samat henkilöt ovat valmiita itse tuhoamaan keskeisen länsimaisen periaatteen, jossa jokaista ihmistä käsitellään yksilöinä. He haluavat kohdistaa tiettyihin kulttuurisiin ryhmiin kollektiivisia toimenpiteitä"

Kyllä, haluan että 'kulttuuriseen ryhmään' nimeltä laittomat tai väärin perustein Eurooppaan saapuvat henkilöt alkavat noudattaa lakeja, eli eivät tule maahan jos heille ei ole siihen myönnetty lupaa.

Et muuten kommentoinut sitä, onko minulla tai jollain muulla eurooppalaisella myös oikeudet kaikkiin tukiin ja muihin etuuksiin, jos lähden ilman passia tai mitään muitakaan lupia tai papereita asumaan vaikkapa Nigeriaan?

"Anonyymin kaltaiset henkilöt väittävät, että kyse on nimenomaan kulttuurista, jonka vuoksi tietyistä ryhmistä tulevat siirtolaiset syyllistyvät rikoksiin kantaväestöä useammin."

En sanonut että se johtuu kulttuurista, vaan että asia tilastojen valossa asia on näin.

Syy voi toki olla esittämäsi erot, (vaikka en ymmärrä mitä tekemistä niillä muka on raiskausten kanssa), omasta mielestäni on oleellista se mitä asialle pitäisi tehdä.

"(vrt. yllä lause "tietyistä maista tulevat siirtolaiset", joka tekee kaikista ihmisistä osan jotain kuvitteellista yhtenäistä kokonaisuutta")"

Kansalaisuus ja esim. johonkin uskontoon kuuluminen ovat 'kuvitteellisia' asioita?

"Siirtolaisia Eurooppaan tulee juuri siksi, että täällä on niitä töitä."

Totta kai niitä tässä vaiheessa vielä on, mutta jos täysin rajoittamattomasti kaikki pääsevät maahan niin tuskin enää sen jälkeen, varsinkin kun osa tulijoista imee rahat korvausten kautta.

Anonymous said...

Lisäyksenä vielä, että onko kulttuurilla mielestäsi mitään tekemistä sellaisten asioiden kanssa kuin naisten ympärileikkaukset tai joukkoraiskaukset (joita Suomessa ei ainakaan oikeuteen asti ole tainnut sodan jälkeen mennä yhtään).

Jos on, niin miksi kulttuurilla ei muka ole osuutta muussa väkivaltaisessa tai rikollisessa toiminnassa?

Russ said...

Mutta jos tietty ryhmä on huomattavasti innokaampia tehtailemaan rikoksia, vuodesta toiseen, ranskassa uusranskalaiset eivät ole paljoa jalostuneet vaikka mennään jo toisessa ja kolmannessa polvessa. Niin eikö se kerro jotain siitä minkälaisia arvoja siinä ryhmässä keskimäärin on ja mitkä heidän mahdollisuutensa ovat integroitua?. Suomessa vähemmistö kyllä pärjää, jos haluaa, siitä on todisteena tataarimuslimit. Aika ei myöskään ratkaise ongelmia, siitä puolestaan todisteena romanit.Jos ne ovat sopeutuakseen ne sopeutuvat, ei sitä kannata jäädä odottelemaan vuosikymmeniksi että "noh.. jokos alatte moniosata".

Yhteiskunta ei estä.. se on ihan itsestä kiinni, vähemmistöjenkin pitäisi opetella se peiliin katsomisen taito, meille sitä ollaan tyrkytetty jo ihan tarpeeksi.

Minun mielestäni vieraisiin ryhmiin pitää kohdistua painetta ja odotuksia, ruoskiihan suomalaiset toisiaankin ja kilpailee naapureittensa kanssa. Miksi me antaisimme jonkun ryhmän sluibailla ja ottaa rennommin, sitten jotenkin toivoa että he alkavat rakentamaan tätä yhteiskuntaa samalla tavalla kuin me. Ei syyllinen, mutta minusta se että jokin ryhmä on suhteettoman paljon yliedustettuina rikollisuudessa, antaa aihetta kyllä kollektiiviselle paineelle, miten sinä sen muuten korjaat? Isompi asunto, perustulo, bemari?.

Tapio Laakso said...

"Yhteiskunta ei estä.. se on ihan itsestä kiinni,"

No, tästä olen vain täysin eri mieltä, oli sitten kyse suomalaisista tai jostain muista ryhmistä. Yhteiskunnassa on huomattavat määrät erilaisia rakenteita, joiden vuoksi joillakin on paremmat mahdollisuudet kuin toisilla.

Russ said...

Ehei.. merkittävin tekijä siinä miksi toisilla on enemmän etumatkaa on se että edelliset sukupolvet hoitivat hommansa hyvin. Sinä voit olla lapsiesi hyvinvoinnin ensimmäinen tukipilari, tekemällä hartiavoimin hommia, tai sitten voit odottaa että yhteiskunta kiinnostuu juuri sinusta niin paljon, että sinun ei pidä olla kiinnostunut, minä en luottaisi siihen.

Kaikki syntyy eri kortit käsissä se on selvää, se on itse asiassa itsestäänselvää. Se etumatka vain on usein paljon lyhyempi miltä se vaikuttaa, parhaillani todistan paria tapausta jotka ovat hyvinkin etuoikeutettuja, mutta heitä ei ollenkaan kiinnosta opiskelu tai aikuistuminen.

Onko yhteiskunnan edun mukaista pitää yllä rakenteita jotka estävät ihmisiä menestymästä? Ihan huvikseen pidetään ihmisiä kaukana potentiaalistaan ja BKT:ta kasvattamasta? On hauskaa katsella leipäjonoja? Ehei.. Tämä on samaa sarjaa kuin naisen euro on 80 senttiä. Jos naisten euro on oikeasti 80 senttiä, niin miksi kukaan palkkaisi miehiä, kun saat samaan työhön naisen halvemmalla - ei tarvitse lähteä kiinaan.

Jokaisessa yhteiskunnassa on ongelmansa, mutta minun on hyvin vaikea uskoa että yhteiskunta huvikseen pitäisi yllä rakenteita, jotka estävät ihmisiä menestymästä, se että ihmiset menestyvät on yhteiskunnan edun mukaista. Minusta tuntuu että suurin syy tälle rakenne, sorto ja luokka -hössötykselle on liian hyvä usko ihmiseen. Minä olen todistanut ihmisiä jotka aivan oman käden kautta pilaavat oman elämänsä, vaikka heillä olisi mahdollisuuksia, sellaisia ihmisiä on paljon, se että jokainen olisi systeemin rakenteiden uhri ei pidä paikkaansa.

Anonymous said...

"Hommassa vain on kyse jostain aivan muusta kuin "kulttuurista".

Anonyymin kaltaiset henkilöt väittävät, että kyse on nimenomaan kulttuurista, jonka vuoksi tietyistä ryhmistä tulevat siirtolaiset syyllistyvät rikoksiin kantaväestöä useammin. Oma näkemykseni on, että tämä on täyttä roskaa."

Miksi se olisi täyttä roskaa? Käsittämätön väittämä. Etkö ollenkaan hyväksy kulttuurisidonnaisten arvorakennelmien, käsitysrakennelmien, uskomusten, naiskuvan, jumalkäsityksen jne. merkitystä?

Ovatko jehovan todistajatkin verioppeineen tai uskonlahkot Yhdysvalloissa joidenkin kapitalististen valtarakenteiden alistamia?

Näistä juontuvina todellisuuksina tunnepohjaiset asenteet naisia kohtaan, mielipiteenvapautta kohtaan, työntekoa kohtaan jne. ?

Esimerkiksi kunniakäsite on merkittävä este muslimimaahanmuuttajien työllistymiselle. Olisi useiden heistä, erityisesti miesten, kunnian vastaista toimia esim. siivoojina tai muissa kunniaa loukkaavissa toimenkuvissa.

Itäisestä Aasiasta tulevilla ei ole vastaavia rajoitteita. Kiinalaiset, vietnamilaiset ovat aina sopeutuneet hyvin länsimaiseen elämään. Samoin intialaiset.

Voisiko olla, että heidän kulttuureissaan arvostetaan keskimääräistä enemmän mm. nöyryyttä, koulutusta, kovaa työntekoa jne. ?

Suositan sinulle tositapahtumiin perustuvan elokuvan "Valkoinen Masai" katsomista. Elokuva on ansiokas kuvaus kulttuurin ja kehityksen voimakkaasti yhteydestä.

En ymmärrä miksi tarvitsisi edes rakentaa "joko/tai" -vastakkainasettelua. Toki valtarakenteet, talous jne. vaikuttavat, mutta kulttuuri ennen kaikkea merkittävimpänä tekijänä.

Ilman kulttuuria ihminen olisi edelleen luolan perukoilla.


"Yhteiskunnassa on huomattavat määrät erilaisia rakenteita, joiden vuoksi joillakin on paremmat mahdollisuudet kuin toisilla."

Minkä takia kiinalaiset ja juutalaiset ovat maahanmuuttajina pärjänneet jopa kantaväestöä keskimääräistä paremmin oli kyse sitten Malesiasta, Yhdysvalloista tai Euroopasta. Tulivat sitten maahan kuinka köyhinä tahansa?

Heihin on kautta aikojen kohdistettu syrjintää valtavia tragedioita myöten, mutta aina ovat nousseet, pärjänneet, olleet yhteiskunnan rakentajia. n. 33% tieteen nobeleista on mennyt promillien kokoiselle vähemmistölle.

Mikä erottaa pohjalta aloittaneen toisen polven maahanmuuttaja nuorukaisen Sarkozyn ja pohjalta aloittaneen toisen polven maahanmuuttaja nuorukaisen Mohammedin?

Voisimme aloittaa koulutuksesta. Sarkozy opiskeli erittäin ahkerasti ja tunnollisesti. Luo Ranskan ghettojen feministien kuvauksia Ranskan ghettojen macho-kulttuurista. Opiskeluun panostavat nuoret miehet, integroitumaan pyrkivät nuoret miehet joutuvat pilkanteon, uhkausten ja syrjinnän kohteiksi enemmistön taholta. Eikö tällä todellakaan ole mitään tekemistä kulttuurin kanssa?

OP said...

Onko kulttuurierohja olemassa-teemaan jatkoa: entä onko ihmisrotuja olemassa? Tämän pohdinta lienee vihreiden keskuudessa ihan aito tabu. Mutta ainakin Jussi K. Niemelä, joka on näköjään liittynyt vihreisiin, on esittänyt poliittisen korrektiuden vastaisesti Hesarin tiedesivuilla tällaista: http://blogit.hs.fi/tiede/?p=57

"Tietysti voidaan ajatella, että poliittisen korrektiuden alttarille saa uhrata ihmishenkiä, jos populaatioerot eivät satu ideologiaan istumaan. Vaikea tällaista asennetta on tieteellisen maailmankatsomuksen omaavan kuitenkin käsittää.

Ja jos edellä linkitetyt tieteelliset artikkelit ovat liian vaikeita, suosittelen Kankaanpäälle Steve Sailerin yleistajuista kirjoitusta:

http://www.vdare.com/sailer/050320_leroi.htm
--
Olen varma, että Niemelä on ainoa vihreä tässä maassa, joka lukee Steve Saileria. Hänhän on käsittääkseni lähinnä tätä akateemisin vivahtein maustettua white nationalist-porukkaa.

Mitä tulee Niemelän väitteisiin, että vihreät tunnistavat maahanmuutossa myös ongelmallisia puolia, niin ainakaan tällaisen toiminnan valossa sävy on ihan pikkaisen toinen:
http://www.vino.fi/images/migrantswelcome.jpg

Toivottavasti kirjoitustani ei ymmärretä mitenkään riidanhaastamiseksi tai vihamieliseksi. Tuntuu vaan intuitiivisesti, että Niemelän kaltaisia henkilöitä ei Vihreissä kauheasti suvaita. Siksi tämä ihmettelevä kommentti.

Ystävällisin terveisin,
OP

Jussi K. Niemelä said...

OP:lle todettakoon, että mainutut tieteelliset käsitykseni ja se, että voin lukea myös Sailerin juttuja, johtuvat siitä, että olen biologiaan ja psykologiaan perehtyneenä skeptikkona ja vapaa-ajattelijana täysin sisäistänyt Humen giljotiinin ja naturalistisen virhepäätelmän, enkä epäloogisesti koskaan johda faktoista arvoväittämiä (aiheesta tarkemmin, ks. esim. tuplakirja-arvioni David Humen esseistä ja David Bussin "Halun evoluutiosta" Skeptikon numerossa 1/2007) .

Samoin olen vihreä liberaali demokraatti, jolle on itsestään selvää, että avoimessa yhteiskunnassa ihmisellä on oikeus poliittisiin mielipiteisiin, olivat ne minun mielestäni kuinka vastenmielisiä tahansa. Puolustan myös henkilön tieteellisiä näkemyksiä, jos ne mielestäni ovat päteviä, vaikka kyseinen henkilö olisi poliittisesti täysin eri linjoilla kuin minä. Lisäksi puolustan esim. Mikko Ellilän ja Jussi Halla-ahon sananvapautta viimeiseen asti, vaikka en poliittisesti ole kummankaan linjoilla.

Steve Sailerin poliittisista mielipiteistäkin voi tietty olla monta mieltä, mutta hänen kolumninsa ovat usein samalla, poliittisesti epäkorrektilla, tavalla nautittavaa luettavaa kuin esim. Halla-ahon parhaat islam-kritiikit.

Olen itsekin poliittisesti hyvin epäkorrekti - olen mm. toistuvasti julkisuudessa (eduskuntavaalikampanjan aikana mm. radiossa Enbusken ohjelmassa) kritisoinut naistutkimusta - erityisesti queer-teoriaa - ja feminismin pahimpia ylilyöntejä sekä esittänyt näille vastakkaista tilastotieteellistä dataa mm. raiskausten uhrien ikäjakaumasta. Silti minua suvaitaan vihreissä. Katsokaas, vihreät eivät keskimäärin ajattele totalitaristisesti, vaan demokraattisesti.

Tiesittekö muuten, että paljon parjattu Charles Murray, toinen pahamaineisen "The Bell Curven" kirjoittajista, myös Hesarin tiedeblogilla poliittisen korrektiuden vaalimisessa kunnostautuneen Jaakko Kankaanpään demonisoima, kannattaa perustuloa? Onko Murraysta siis tullut vanhoilla päivillään punavihreä anarkistikukkahattutäti? Ja eikös kansallismielisten perussuomalaistenkin virallisessa agendassa ainakin ennen vaaleja ajettu perustuloa? Näin olin puolueen lehdestä lukevinani, kun se minulle vielä reilu vuosi sitten tuli.

Ja tiesittekö, että vihreiden entinen puheenjohtaja, Osmo Soininvaara, vihjaa kirjansa "Ministerikyyti" sivulla 55, alaviitteessä 6, että rakennetyöttömyyden selittäjä saattaakin löytyä ns. palikka- eli älykkyystestien viitoittamasta suunnasta? Hui, miten tällainen poliittinen epäkorrektius voi vihreissä olla mahdollista!

Millä perusteella leimoja lätkitäänkin, hauskaa touhua se näyttää olevan.