10.3.07

Maahanmuuttajat töissä Suomessa

Julkaisimme eilen vihreän eduskuntaryhmän yhteydessä toimineen työryhmän työstämän paperin vihreistä linjauksista koskien työperäistä maahanmuuttoa.

Vihreiden toimenpide-esityksiä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi:

- Euroopan unioni tarvitsee johdonmukaista ja kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa

- Viisumia ja työntekijän oleskelulupaa Suomeen on voitava hakea minkä tahansa Schengen-maan konsulaatissa tai suurlähetystössä.

- Työlupamenettelyä on helpotettava. Työlupa on oltava mahdollinen myös henkilölle, joka saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta jonka edelltykset jäädä Suomeen työntekijänä täyttyvät.

- Paperittomat siirtolaiset on laillistettava ja paperittomille siirtolaisille on taattava perusoikeuksia kuten perusterveydenhuolto ja peruskoulutus, jotta he voivat paremmin kotoutua yhteiskuntaan.

- Suomen on ratifioitava YK:n siirtolaisten oikeuksia koskeva sopimus, jotta siirtolaisten oikeudet nousisivat esille.

- Työnantajille on järjestettävä kursseja, jotka tarjoavat perustietoa ja – taitoja maahanmuuttajan palkkaamisessa ja jotka auttavat työnantajia selviytymään yhä monikulttuurisemmilla työmarkkinoilla.

- Jokaisella maahanmuuttajalla on oltava subjektiivinen oikeus kielikoulutukseen.

- Ulkomailla hankittu ammatillinen pätevyys on voitava osoittaa näyttökokeilla ja täydennyskoulutuksen mahdollisuuksia on lisättävä.

2 comments:

Anonymous said...

Kerropa Tapio syy, miksi nämä maahanmuuttaja-asiat ajavat nykyään vihreillä kaiken muun ohi?

Tapio Laakso said...

En voi, koska väitteesi ei pidä paikkaansa.

Vihreiden vaaliteemat ovat:
1) Ilmastonmuutoksen torjunta
2) Köyhyyden poistminen
3) Työelämän muutokseen vastaaminen

Poliittiset puolueet tekevät töitä kaikilla politiikan sektoreilla, joista maahanmuutto on yksi.

Vihreässä eduskuntaryhmässä on toiminut maahanmuuttopolitiikkaan keskittynyt työryhmä, jossa itse olen saanut olla mukana. Ryhmä perustettiin, koska kansanedustajat saavat jatkuvasti yhteydenottoja epätoivoisessa tilanteessa olevilta ihmisiltä.