14.2.07

WWF:n Virtaa tulevaisuuteen -malli

WWF on julkaissut tänään oman mallinsa siitä kuinka ilmaston- ja energiatavoitteet voidaan saavuttaa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian avulla. Malli sisältää myös hintalaput toimenpiteille.

Virtaa tulevaisuuteen -malli laskelmineen WWF:n sivuilta.
WWF:n Virtaa tulevaisuuteen -malli osoittaa, että Suomessa voidaan vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuudella ja uusiutuvalla energialla vähentää ja tuottaa sähköä määrä, joka vastaa 2,7 kertaa nyt rakennettavan ydinvoimalan tuotantoa. Samalla Suomi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 30 % vuoden 1990 tasosta.
Odottelen edelleenkin, että ydinvoimaa ratkaisuksi ilmastonmuutokseen tarjoavat esittäisivät mitään vastaavia laskelmia omasta vaihtoehdostaan.

3 comments:

Anonymous said...

"Odottelen edelleenkin, että ydinvoimaa ratkaisuksi ilmastonmuutokseen tarjoavat esittäisivät mitään vastaavia laskelmia omasta vaihtoehdostaan."

1. Ydinvoima ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen

1b. Ydinvoima, asettuessaan fossiilisia vastaan, voi olla osaratkaisu ilmastonmuutokseen

2. Ydinvoima ja uusiutuvat eivät ole toistensa väistämättömiä vaihtoehtoja.

2b. Ydinvoima ja uusiutuvat voivat olla toisiaan tukevia välineitä CO2-rasituksen vähentämiseen. Leikattavaa kyllä riittää molemmille, se on itsestäänselvää.

Sen jälkeen kun nämä hypoteettiset lähtökohdat vihreiden taholla hyväksytään (ja lakataan laskemasta palturia esim. uraanin loppumisesta), voidaan ruveta käymään todellista ilmastokeskustelua.

Voidaan ruveta asettamaan ydinvoimalle ehtoja sen täystyrmäämisen sijaan. Tämä antaa paitsi enemmän poliittista liikkumatilaa, on myös moraalinen lähtökohta, onhan ilmastonmuutos siviiliydinvoiman riskejä paljon vakavampi uhkakuva (ja edelleen; leikattava ei lopu kesken, sarkaa riittää niin uusiutuville kuin ydinvoimallekin).

Jos vihreät eivät tähän (ydinvoiman pitkin hampain hyväksyminen määritetyssä kontekstissaan) kykene seuraavaan ilmastoneuvottelukierrokseen mennessä, uhkaa uskottavuus saada pahan kolauksen, mikä olisi monin puolin hyvin valitettava asia.

Toivottavasti valtavirtainen vihreä liike pystyy irtautumaan sellaisesta Greenpeacelaisesta fundamentalistisuudesta, ja palaamaan avoimin kortein, tyhjin taulukoin neuvottelupöytään.

Tapio Laakso said...

Se mitä ainakin itse olen nimenomaan ydinvoiman kannattajilta peräänkuuluttanut, on tarkka esitys mallista päästöjen vähentämiseksi, johon he ovat valmiita sitoutumaan. Kuten olen aiemmin blogannut, EK ei halua sitoutua mihinkään vähennyksiin, sama tuntuu pätevän moniin ydinvoimaa haluaviin Kokoomuksen ehdokkaisiin. Tässä valossa näyttää siltä, että ilmastonmuutos on ainoastaan peitetarina, jolla kaupataan uusia reaktoreita. Keskustelua on mahdotonta edes ajatella ennen kuin ydinvoiman kannattajat esittävät päästövähennykset, joihin he ovat valmiita sitoutumaan kokonaisuutena.

Tähän asti ydinvoima ja uusiutuvat ovat olleet toistensa vaihtoehtoja. Viidennen reaktorin yhteydessä luvattu risupaketti ei ole toteutunut, samaten uuden ydinvoiman rakentaminen vähentää investointeja sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, joka on Suomen oloissa ehdottomasti parasta energiantuotantoa ja sopisi parhaiten myös bioenergialle.

En näe syytä tinkiä ydinvoimakannasta yhtään mihinkään, kun meillä on esittää malleja, joissa ilmasto- ja energiakysymyksestä selvitään ilman ydinvoimaa. Miksi valita ruton ja syövän väliltä, kun parempiakin vaihtoehtoja on?

Kuten sanottu, avainkysymys on ydinvoimaa ajavien tahojen malli ilmastokysymyksen kokonaisratkaisusta. Sitä he eivät ole halukkaita esittämään.

OPN said...

Minusta vihreiden kannattaisi ihan todella keskittyä vastustamaan ilmastonmuutosta eikä ydinvoimaa. Jos kasvihuonepäästöille saadaan rajat ja vähennyksiin sitoudutaan, on ilmaston kannalta aivan sama, miten vähennykset saavutetaan. Se, että teollisuudelle on tarjota edes melko halpaa sähköä tekee kaikenlaisten rajoitusten voimaansaattamisen poliittisesti mahdolliseksi tai ainakin helpommaksi, ja tässä auttaa, jos ydinvoiman uskonnollissävytteinen ja ehdoton vastustaminen lakkaa.