1.2.07

Perustulokolumni

Helsingin vihreiden nettisivuilla julkaistaan ehdokkaiden nettikolumneja pari kappaletta viikossa. Omani käsittelee perustuloa.

7 comments:

Anonymous said...

Onko perustulosta saatavissa missään tarkkoja laskelmia?

Ihan pikaisesti vilkaistuna esim. oma veroprosenttini nousisi 64 %. Siis prosenttia, ei prosenttiyksikköä.

En pidä sitä kovin vähäisenä nousuna Vihreitten tapaan.

Tapio Laakso said...

Mallissa on aika paljon niitä, en tiedä onko se tullut vielä Vihreiden sivulle.

Oletko huomioinnut laskelmassasi saamasi verottoman 440 euron perustulon?

Esim. näin:

Nykysysteemi: tulot 1250e/kk, veroprosentti 12%, eli maksettuja veroja kertyy 150e/kk, käteen 1100e.

Perustulojärjestelmä: tulot 1250e/kk + 440e/kk (veroton) perustulo = 1690e/kk (brutto). Veroprosentti 40 (39 oikeasti, mut helpompi laskea), maksetut verot 500e/kk, käteen siis 1190e/kk. Joten todellisesti maksetut verot 60e eli veroprosentti 4,8.

Anonymous said...

Julkaistussa mallissa ei mitään yksityiskohtaisia laskelmia mallin rahoituksesta.

Kun ottaa tuon perustulon huomioon, jonka rahoituksesta siis ei ole mitään laskelmia, nousee veroprosenttini 14 %. Ja tässä ei ole huomioitu niitä poistuvia etuuksia (joista ei siis ole tietoa laskelmien puuttuessa) ja pääomatulon korotusta.

Ilman tarkkoja laskelmia tehty arvio on, että keskituloisella vero-% nousee siis noin viidenneksen.

En pidä sitä edelleenkään kovin vähäisenä nousuna.

Osaakohan tämän mallin tehnyt laskea?

Tapio Laakso said...

Postaahan oma laskelmasi.

Mallin kustannukset ja vaikutukset on laskettu Kelan käytössä olevalla mikrosimulaatiomallilla. Kaikkea dataa ei ole tarkoituksenmukaista sulloa poliittiseen paperiin.

Poistuvat ja säilyvät etuudet on kyllä varsin selkeästi dokumentoitu perustulopaperissa.

Ville Niinistön kirjoitus aiheesta.

Tapio Laakso said...

Tietysti voi myös olla niin, että kuulut esitetyn perustulomallin häviäjiin, niitäkin on jonkin verran. Tämä kerrotaan Vihreiden paperissa varsin selkeästi.

Esim. toimihenkilöistä yli puolet hyötyy perustulosta. Kolmmannekselle vaikutus on neutraali, loput häviävät.

Anonymous said...

'Mallin kustannukset ja vaikutukset on laskettu Kelan käytössä olevalla mikrosimulaatiomallilla. Kaikkea dataa ei ole tarkoituksenmukaista sulloa poliittiseen paperiin.'

Minusta olisi kohtuullista julkaista laskelmat, että voisi todeta mallin olevan perusteiltaan ok. Itse en millään pääse esitetyssä muodossa siihen 22 mrd:n rahoitukseen. Tähän haen vastausta. Poliittisessa paperissa ei näitä laskelmia todellakaan tarvitse olla, mutta kai kohtuullista olisi, että laskelmat olisivat saatavissa esim. liitteenä.

'Poistuvat ja säilyvät etuudet on kyllä varsin selkeästi dokumentoitu perustulopaperissa.'

Ei valitettavasti ole.

'Postaahan omat laskelmasi.'

Siis hetkinen, postaan kyllä, kunhan tämän mallin laskelmat olisivat jossain saatavissa, jotta voisin todeta edes sen, olenko aivan hakoteillä. Nythän se mahdottomuus, koska mitään €-tasoista tietoa ei ole saatavissa.

Kelan mikrosimulaatiomallia en tunne, minulle riittää €uromäärät ja lähdeviitteineen. Ja excel.

Tapio Laakso said...

-Puhuit aiemmin (jos olet sama anonymous) veroprosenttisi noususta, tämän laskelman haluaisin sinun osaltasi nähdä?

-Mistä 22 miljardista puhut? Koko paperissa ei mainita lainkaan tuollaista lukua.

-Tiedustelin, julkaistaanko tarkat laskelmat, koska koko tutkimusprojekti on ymmärtääkseni vielä kesken. Kelan mikrosimulaatiomalli on siis ohjelma, johon on syötetty sisään koko lainsäädäntö sekä aito 30000 hengen otospopulaatio.

-Minkä etuuden kohtalosta kaipaat tietoa olla olevien lisäksi?


-Ansiosidonnaisiin etuuksiin ei vihreässä perustulomallissa puututa: ansiosidonnaiset etuudet on huomioitu mallissamme siten, että niitä nauttivien käteen jäävät ansiot säilyvät nykyisellään.

-Perustulo korvaa kaikki sosiaaliturvan vähimmäisetuudet lukuun ottamatta kansaneläkkeitä. Näitä ovat esimerkiksi työmarkkinatuki, työttömyysperuspäiväraha, vähimmäisvanhempainraha ja sairauspäiväraha, opintotuki ja hoitoraha.

-Perustulon lisäksi säilyy mahdollisuus tarveharkintaiseen toimeentulotukeen ja asumistukeen.

-Lapsilisien osalta mallissa tehdään yksi muutos: myös 17-vuotiaat saavat perustulomallissamme lapsilisän.

-Perustulolaskelmassa ei puututa muilta osin lapsilisiin, elatustukiin, vammaistukiin, hoitotukiin ja muihin sellaisiin tulonsiirtoihin, jotka korvaavat erilaisia kustannuksia ja ovat yleensä tuloista riippumattomia, verottomia tulonsiirtoja. Opintotuesta säilyy opintolaina, ja lisäksi opiskelijat saavat saman mahdollisuuden asumistukeen kuin muutkin. Lisäksi opiskelijoiden ateriatuki säilyy. Tässä mallissa huomioitujen etuuksien lisäksi on kuitenkin mahdollistapoistaa joitakin muita valtiontalouden kannalta vähemmän merkittäviä etuuksia, kuten esimerkiksi varusmiesten päivärahan. Suomessa asuvien ulkomaalaisten osalta perustulo voidaan myöntää nykyistä sosiaaliturvaa vastaavin perustein.

-On kuitenkin syytä todeta, että verovähennysten määrän vähentäminen kiristää joidenkin suurituloisten työn verotusta. Verovähennyksistä mallissamme säilyvät asunto- ja opintolainojen korkovähennykset, kotitalousvähennys sekä tulonhankkimis-, työmatka- ja ammattiyhdistysjäsenmaksuvähennykset.