26.12.06

Bush ja Naton tulevaisuus

The Alliance was founded on a clear principle: an attack on one is an attack on all. That principle holds true whether the attack is on our home soil, or on our forces deployed on a NATO mission abroad. Today Afghanistan is NATO's most important military operation, and by standing together in Afghanistan, we'll protect our people, defend our freedom, and send a clear message to the extremists the forces of freedom and decency will prevail. (lihavointi minun) --President Bush Discusses NATO Alliance During Visit to Latvia

Edellinen lainaus on Bushin Latviassa pitämästä Natoa käsitelleestä puheesta. Lihavoitu kohta on kiinnostava, koska kyse on uudesta, varsin radikaalista linjauksesta. Naton viides artikla velvoittaa jokaisen sotilasliiton jäsenen puolustamaan toista jäsentä, jonka maaperälle on hyökätty. Nyt Bush laajentaa tämän periaatteen koskemaan myös Naton muualla suorittamia operaatioita, esimerkiksi Afganistania.

Nato-jäsenyyttä kannattavien yksi tärkeä argumentti on, että Afganistanin kaltaisiin operaatioihin ei ole mahdollista joutua vastentahtoisesti. Kuulisin mielelläni, miten tämä väite ja Bushin näkemys suhtautuvat toisiinsa.

No comments: