9.11.06

Kotona + tiedote

Taas kotona. Matka oli opettavainen etenkin etelän ja pohjoisen toimijoiden välisen dialogin ja dialogin ongelmien suhteen.

Mutta koska on kiire, tässä välissä vain Kehys ry:n virallinen tiedote tapahtumasta:

Euromed Civil Forum: Välimeren alueen kansalaisjärjestöt kokoontuivat Marokkoon keskustelemaan rauhasta

Euromed Civil Forum 4.-7.11. kokosi yhteen yli 400 kansalaisjärjestöjen edustajaa EU:n jäsenvaltioista sekä 10 Välimeren eteläpuolisesta maasta ensimmäistä kertaa Libanonin kriisin jälkeen.

Puolentoista vuoden välein järjestettävän Euromed -kansalaisyhteiskuntafoorumin tavoitteena on etelän ja pohjoisen kansalaisyhteiskuntien välisen dialogin sekä kansalaisjärjestöjen roolin vahvistaminen Välimeren alueella. Foorumi järjestetään varjokokouksena Euromed -ulkoministerikokoukselle. Tapaamisia on järjestetty jo vuodesta 1995.

Foorumin osallistujat vaativat kansalaisyhteiskunnalle entistä monipuolisempia vaikuttamismahdollisuuksia EU:n naapuruuspolitiikkaan.

Tämän vuoden tapaamisessa korostui voimakkaasti järjestöjen rooli rauhanrakennuksessa ja konfliktien ehkäisyssä sekä siirtolaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvien ongelmien ratkaisussa.

Foorumi otti vahvasti kantaa muun muassa Palestiinan tilanteeseen: järjestöt vaativat EU:lta vahvaa kannanottoa sekä yhtenäisiä poliittisia päätöksiä kriisin ratkaisemiseksi.

Hallitusten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä tarvitaan myös ennakkoluulojen vähentämisessä sekä kulttuurisen yhteistyön kehittämisessä. Euromed -yhteistyön tulisi järjestöjen mukaan ottaa myös kestävän kehityksen tavoitteet selkeämmin huomioon.

Civil Forum 2006 järjestettiin Euroopan komission sekä Suomen ulkoasiainministeriön tuella ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuolella. Suomesta konferenssiin osallistui yhdeksän hengen kansalaisjärjestödelegaatio.

Kansalaisjärjestöfoorumin järjestelyistä vastaa Euromed Non-Governmental Platform, jonka sihteeristö sijaitsee Pariisissa. Kaikille kansalaisjärjestöille ja verkostoille avoin toimikunta perustettiin virallisesti helmikuussa 2003. Sen pääasiallisena tavoitteena on kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistaminen Euromed -yhteistyössä. Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry oli mukana foorumin järjestelyissä puheenjohtajamaan kansalaisyhteiskunnan edustajana.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden mittavin Euromed -tapahtuma on Tampereella 27.–28.11. järjestettävä Euromed -ulkoministerikokous. Kansalaisjärjestöfoorumin edustajalla on puheenvuoro kokouksessa.

EU:n ja Välimeren maiden yhteistyö aloitettiin EU:n jäsenvaltioiden ja Välimeren alueen maiden yhteisessä ulkoministerikokouksessa Barcelonassa 1995. Tätä yhteistyötä kutsutaan Barcelonan prosessiksi. Puolentoista vuoden välein kokoontuva ulkoministerikokous on prosessin tärkein instituutio. Yhteistyössä ovat mukana kaikki Euroopan unionin 25 jäsenmaata sekä 10 Välimeren alueen kumppania: Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Syyria, Tunisia ja Turkki sekä palestiinalaishallinto.

www.euromedplatform.org

No comments: