14.11.06

Feminismi kultturi-imperialismia?

Elina Vuola pohtii kolumnissaan Kepan sivuilla Onko feminismi kulttuuri-imperialismia? Kirjoitus käsittelee samoja asioita, jotka nousivat minullekin mieleen Marrakeshin kansalaisjärjestöfoorumissa.

6 comments:

Matti said...

Kulttuuri-imperialismi onkin hyvä asia. Puhe kulttuureista uhkaa aina muuttua omituiseksi identiteettipolitiikaksi, joka omasta mielestäni on myös vastenmielinen politiikan muoto.

Puhe kulttuureista on tiivistettyä puhetta uskomuksista ja käytännöistä, joita jollain sumeasti määritellyllä ihmisryhmällä on.

Osa uskomuksista vastaa todellisuutta ja osa käytännöistä on hyödyllisiä. Osa uskomuksista ei vastaa todellisuutta, ja osa käytännöistä on haitallisia.

Jos johonkin "kulttuuriin" kuuluu vääriä uskomuksia ja haitallisia käytäntöjä, niitä voi vastustaa. Puhe siitä, että "kulttuurit" ovat jotenkin yhtä valideja, tai että niitä pitäisi erityisesti kunnioittaa, on kamalaa hölynpölyä.

Kukaan ei tietysti voi ottaa Jumalan asemaa ja kerralla päättää, mikä on oikein ja väärin. Mutta yhtä turhaa on liukua mihinkään kulttuurirelativismiin.

Tapio Laakso said...

Toisaalta (kuten aiemmin kirjoitin) viime aikoina on tullut kovasti muotiin kulttuuristaa kaikki asiat. Ongelmat löydetään kulttuurista, ei taloudesta, politiikasta tai vallasta.

Nykyaikainen rasismi hyödyntää nimenomaan tätä kulttuurista lähtökohtaa. Nykyisin vain tyhmimmät rasistit puhuvat biologiasta, nyt tärkeät erot paikannetaan kulttuureihin, joita ei sitten pitäisi etenkään sotkea.

Kulttuureista puhumisen ongelmana on myös se, että puhe tahtoo väkisin mennä valtaisiin yleistyksiin.

Relativismiin ei pidä suostua, mutta jos todetaan, että osa uskomuksista ja käytännöistä on hyödyllisiä niin on kysyttävä, hyödyllisiä mihin?

jukka said...

Kysymys on erinomainen. Feminististen liikkeiden sisällä on elänyt pitkään kritiikki "tyypillistä" länsimaista feminismiä kohtaan, jolta toisinaan jää huomaatta, että sukupuolieron lisäksi on myös esimerkiksi maantieteellisiä ja etnisiä eroja, eroja naisten välillä jne.

Tätä kriittistä keskustelua on käyty paljon otsakkeen postkoloniaali feminismi alla. Siitä kerrotaan muun muassa kirjassa Rotunaisia ja feminismejä (Airaksinen & Ripatti, toim.), johon myös mainittu Vuola on kirjoittanut.

jukka said...

Kysymys on erinomainen. Feminististen liikkeiden sisällä on elänyt pitkään kritiikki "tyypillistä" länsimaista feminismiä kohtaan, jolta toisinaan jää huomaatta, että sukupuolieron lisäksi on myös esimerkiksi maantieteellisiä ja etnisiä eroja, eroja naisten välillä jne.

Tätä kriittistä keskustelua on käyty paljon otsakkeen postkoloniaali feminismi alla. Siitä kerrotaan muun muassa kirjassa Rotunaisia ja feminismejä (Airaksinen & Ripatti, toim.), johon myös mainittu Vuola on kirjoittanut.

Tapio Laakso said...

Kai ne nykyään varsin tavallisesti käytetyt "sorron akselit" ovat sukupuoli, etnisyys, luokka ja seksuaalinen suuntautuminen. Näistä voi sitten rakennella erilaisia yhdistelmiä.

Laura said...

Osallistuin viime kuussa Norjassa äärimmäisen mielenkiintoiseen feminismiä, monikulttuurisuutta ja antirasismia käsittelevään seminaariin.

Seminaarin lähtöasetelmana olivat seuraavat ajatukset:

- feministejä kritisoidaan erilaisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten näkökulmien huomiotta jättämisestä. Esimerkiksi kehitysmaiden naiset nähdään usein uhreina, jotka tulisi pelastaa sorron alta integroimalla heidät länsimaiseen kulttuuriin.

- feminististä (naisten asemaa korostavaa) retoriikkaa käytetään koko ajan oikeuttamaan rasistisia käytäntöjä aiheuttavaa politiikkaa.

- monikulttuurisuudella ja antirasismilla on ajatusmalleina monia eroja, jotka on syytä ottaa huomioon poliittisessa keskustelussa.

- on hyvä tuntea feministinen kritiikki monikulttuurisuutta kohtaan ja antirasistinen kritiikki feminismiä kohtaan, jotta keskustelua voidaan ylipäänsä käydä.

Minusta oli mielenkiintoista, että monikulttuurisuus-termiä alettiin purkaa kriittisesti ja se otettiin vertailuun antirasismi-termin kanssa. Alustuksessa viitattiin muun muassa Oslon yliopiston naistutkimuksen laitoksen FEMM-hankkeeseen, joka käsittelee feminismiä, monikulttuurisuutta ja antirasismia.

Merkittävimmiksi eroiksi monikulttuurisuuden ja antirasismin välillä määriteltiin seuraavat:

- monikulttuurisuus: liberalistinen, antirasismi: vasemmistolainen
- monikulttuurisuus: uskontoja kunnioittava, antirasismi: maallinen
- monikulttuurisuuden kiinnostuksen kohde: kulttuuri, antirasismin kiinnostuksen kohde: valta
- monikulttuurisuuden kiinnostuksen kohde: vähemmistöjen oikeudet, antirasismin kiinnostuksen kohde: vähemmistöjen ulossulkeminen ja marginalisoiminen

Koko merkintä, jonka kirjoitin varsin purkauksenomaisesti, löytyy blogistani osoitteesta
http://lauratuominen.blogspot.com/2006/10/feminismi-monikulttuurisuus.html