18.10.06

SAK:n hallitusohjelmatavoitteet

SAK julkaisi hallitusohjelmatavoitteensa.

Mukana on paljon kannatettavia asioita. Esimerkiksi se, että erilaisissa työsuhteissa työskenteleville on taattava samat oikeudet, on erinomainen vaatimus. Myös ay-liikkeen kanneoikeus on hyvä ajatus. Näin puuttuminen selkeisiin sopimusrikkomuksiin ei olisi yksittäisen työntekijän rohkeuden varassa. Nykyäänhän monet työelämän ongelmat eivät johdu huonosta lainsäädännöstä vaan siitä, että lakeja ei noudateta.

Sitten yksi erimielisyys.

"Kaiken säädettävän lainsäädännön perusteena tulee kuitenkin edelleen olla toistaiseksi voimassa olevat ja kokoaikaiset työsuhteet. Pätkätöistä aiheutuvia haittoja on vähennettävä lisäämällä toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita sekä vähentämällä vastentahtoista osa-aikatyötä[..]" (s. 25)

Ensin disclaimer vasemmiston suuntaan. En hyväksy työvoimakustannusten alentamista pätkätöillä kikkailemisen avulla, perusteettomia määräaikaisuuksia tai ylipäätänsä prekariaatin kehnoa kohtelua.

Väitän kuitenkin, että yllä oleva SAK:n lähtökohta kaiken lainsäädännön perustaksi aiheuttaa suuria ongelmia. Talouden rakenteessa on tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi emme tule pääsemään joustavuudesta eroon missään näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Sen sijaan, että lähtökohdaksi otetaan kaikista pätkätöistä ja joustavasta työstä eroon hankkiutuminen keinolla millä hyvänsä, pitäisi rakentaa keinoja pätkätyön riskien hallintaan ja jakamiseen. (Väännän aiheesta mielelläni pitkään ja hartaasti jokaisen halukkaan demarin kanssa =)

No comments: