24.10.06

Joustavat työt

Vielä pari sanaa joustavasta työstä saamani palautteen perusteella.

Työntekijöiden aseman heikentämistä pakkojoustoilla ja joustavissa työsuhteissa olevien aseman parantamista ei pitäisi asettaa vastakkain. Määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamiseen on puututtava. On myös tehtävä määräaikaisten töiden tekemisestä helpompaa ja turvallisempaa.

Olen varmasti syyllistynyt tähän itse pahastikin. Samoin joustavuudesta tulee joskus rakennettua romantisoituja nomadisten subjektien mielikuvia.

Monesti taloudellista pakkoa käytetään joustavoittamista perustelevana uhkakuvana, jonka todellisuus voi olla vähintäänkin kyseenalainen. En kuitenkaan ymmärrä sellaista lähtökohtaa, että joustavissa työsuhteissa elämisen helpottaminen olisi työelämän huonontamisen edessä antautumista.

Avoin globaali talous, tietopohjainen tuotanto ja elämäntapojen monimuotoistuminen tarkoittavat, että ihmisten tilannetta parantavia vaatimuksia on mietittävä myös uuden tilanteen näkökulmasta. Tietenkin poliittiseksi linjaksi voi valita siirtymisen kansallisesti säänneltyyn talouteen (oma raha, kontrolloidut pääomaliikkeet, tullit jne.) kuten jotkut ovat tehneet - itse en kuitenkaaan tätä kannata.

Joitain konkreettisia vaatimuksia:
-Erilaisten työn muotojen, opiskelun, työttömyyden, vanhemmuuden ym. yhdistämistä ja välillä liikkumista pitää helpottaa. Jos työtön nyt menee esimerkiksi opiskelemaan, tuet katkeavat heti, mutta uusia saa vasta uuden byrokratiakierroksen jälkeen.

-Joustavien työntekijöiden pitäisi saada mahdollisimman helposti samat edut, jotka koskevat vakituisia työntekijöitä. Esimerkiksi ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle pitäisi päästä myös pätkätöistä. Etuuksia (esim. vanhempainetuudet) pitäisi myös irrottaa työ- ja ansiohistoriasta.

-Joustavuudesta pitäisi maksaa siinä missä esimerkiksi kokemuksesta. Se, että työntekijä on koska tahansa valmis ryntäämään töihin lyhyellä varoitusajalla, on yritykselle tärkeä asia ja siitä pitäisi myös maksaa.

-Pienyrittäjät pitäisi saada sosiaaliturvan piiriin.

1 comment:

Tapio Laakso said...

Kommentoin vielä itseäni liittyen siihen, että jotkut eivät edes halua vakituista työtä.

On oleellista ymmärtää, että halu tehdä joustavia töitä ei tarkoita, että kaikki olisi hyvin. Joustavuuden valinta ei tarkoita sitä, että haluaisi hyväksyä kaikki tilanteeseen liittyvä huonot asiat.

Joustavuus voi olla vakituista työtä mielekkäämpi valinta ja samalla sisältää aivan valtavat määrät ikävyyksiä ja sortoa. Ihmistä ei voi nähdä puhtaasti joustavuuden uhrina, mutta tämä ei tarkoita, että ihminen olisi kaikkeen tyytyväinen.

Vastaava keskustelu syntyy helposti esimerkiksi siirtolaisuuteen liittyen. Ovatko köyhyyttä pakenevat ihmiset toimijoita vai uhreja? Ajaako näitä ihmisiä pakko vai halu? On nähtävä, että kummatkin tekijät ovat läsnä samanaikaisesti.