3.5.06

Mikä se on se prekariaatti?

On aika puhua prekariaatista ja perustulosta.

Elämästä epätyypillisten työsuhteiden ketjussa on tullut normaali olotila monelle nuorelle. Vakituinen työpaikka on jotain, mikä kuuluu vanhaan, katoamassa olevaan maailmaan. Opiskeleminen ja opiskelun ohessa tehdyt projektit ja pätkätyöt eivät ole valmistautumista todelliseen työelämään siirtymistä varten, ne ovat itse ura.


Reclaim Your Flexibility - loppuvuodesta 2004 kirjoittamani ensimmäisiä suomeksi julkaistuja prekariaattia käsitteleviä tekstejä.

Sikäli kuin elämän prekarisaatio koskee kuitenkin kärjekkäästi juuri taloudellisen itsemääräämisen kysymyksiä ja sikäli kuin on selvää, että yritykset keräävät prekarisaatiosta taloudellisen hyödyn, on selvää, että yritysten on myös kannettava taloudellinen vastuu. Taloudellinen vaatimus prekaarien kamppailuille on tämä: perustulo, joka yritysten on maksettava.


Jukka Peltokosken artikkeli Kaikkien maiden prekaarit... kehittää ajatuksia prekariaatista ja prekaarisuudesta jo paljon pidemmälle. Peltokoski asettaa selkeäksi poliittiseksi tavoitteeksi perustulon.

Ajelehtimista läpi naisistuneen prekaarisen työn piirien - madridilainen Precarias a la Deriva -ryhmä kertoo naisprekariaattia käsittelevästä tutkimusprojektistaan.

Markus Termosen artikkeli Jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan tarjoaa yhden näkökulman perustuloon. Wikipedian artikkeli kertoo puolestaan erilaisista malleista.

No comments: