23.5.06

Markkinat päättämään ydinvoimasta?

Polly Toynbee kirjoittaa The Guardianissa (19.5.) Tony Blairin hyppäämisestä ydinvoimarekeen. Kirjoittaja pohdiskelee, pitäisikö ydinvoimapäätökset jättää kokonaan markkinoiden tehtäväksi. Valtio päättäisi ainoastaan turvallisuusvaatimusten tapaisista reunaehdoista. Ydinvoimayhtiöiden pitäisi vastata kaikista kuluista itse, myös kattavasta vahinkovakuutuksesta, joka on hankittava vapailta markkinoilta.

Toynbeen pointti on: "If there was a natural commercial appetite to build nuclear, there has been nothing to stop them anywhere in Europe or the United States for decades."

Suomeen rakenteilla oleva viides ydinvoimala on teollisuudelle tärkeä esimerkki osin juuri siksi, että rahoituksen väitetään olevan täysin markkinavetoista. Väite ei näytä kuitenkaan aivan vedenpitävältä.

Pitäisi kaivaa jossain välissä ydinvoiman tutkimukseen käytetty julkinen rahoitus vs. uusiutuvien tutkimukseen myönnetty rahoitus. Pahoin pelkään, että tällä puolella julkista tukea ydinvoimalle löytyy sitten enemmänkin.

Uraanikaan ei ole enää aivan ilmaista.

1 comment:

Lasse said...

Luodaksesi epäilyksen varjon tulevan ydinvoiman yksityisen rahoituksen totuudenmukaisuuden päälle viittaat blogipostaukseen sekä The Economist:in artikkeliin joissa ikävä kyllä luodaan hieman harhaanjohtava kuva TVO:n omistussuhteista. TVO:sta omistaa osakesarjasta riippuen 56,8-60,2% Pohjolan Voima Oy. On totta, että Pohjolan Voima Oy:ssä on osakkaina mm. Helsingin, Kokkolan, Oulun ja Porin kaupungit, tosin varsin pienin osuuksin. Suurimmat omistajat ovat Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj, jotka yhdessä omistavat yrityksestä n. 67,64%.

Toki myös Fortum omistaa isohkon osan TVO:sta. (noin neljäsosan)

En ymmärrä väitettä siitä, että mikäli Fortum osallistuu elinkeinotoimintansa puitteissa ja omaan oikeushenkilöönsä rajoitetun vastuunsa rajoissa investointiin, niin kyse on valtion tukemasta toiminnasta. Fortumin tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajilleen oman liiketoimintansa kautta, eikä se vastaanota toiminnallista tukea valtiolta. Toki, MIKÄLI Fortum olisi vahvemmassa päättävässä roolissa TVO:n sisällä ja tekisi päätöksen ydinvoimalan rakentamisesta ja projektin rahoittamisesta, voitaisiin päätöstä pitää poliittisena, mutta se taas ei merkitse sitä, että projekti saisi rahallista tukea valtiolta.

Ei valtion omistamiensa osakeyhtiöiden kautta harjoittama liiketoiminta ole mikään valtiollisen tuen jatke. Mikäli samaa logiikkaa sovellettaisiin, niin voitaisiin katsoa, että valtio subventoi kaikkia alkoholijuomien tuottajia, joiden tuotteita Alko myy.

Lopuksi on vielä huomautettava, että nämä pahuuden pesäkkeet Fortum ja Pohjolan Voima syrjivät kyllä selvästi uusiutuvia energiamuotoja.. Toteuttaahan Pohjolan Voima biopolttoaineohjelman, jonka kustannukset ovat parin kolmen vuoden aikana n. 700 miljoonaa euroa ja Fortumin Suomessa myymän sähkön alkuperä on 56,3%:sti uusiutuvista energialähteistä.. pure evil.