5.5.06

EGP: Perustulo koko Eurooppaan

Merkintä Metsätalolta, jossa Euroopan vihreän puolueen valtuuskunnan kokous alkoi pari tuntia sitten ja jatkuu yli viikonlopun. Aluksi hehkutettiin Berlusconin kaatamista, jossa italialaiset vihreät ovat osaltaan olleet mukana. Parhaillaan Osmo Soininvaara puhuu perustulosta ja sosiaalisesta Euroopasta:

-Americans are richer because they work more
-Europeans are happier
-Europeans are ecologically less terrible


Ja vielä hieman käsittelyyn tulossa olevista kannanotoista:

Euroopan Vihreän puolueen kokous alkaa tänään Metsätalolla. Viikonloppuna kokous jatkuu eduskunnassa. Kokous käsittelee useita aiheita ja kannanottoja, joista tärkein on vaatimus sosiaalisesti oikeudenmukaisemmasta Euroopan unionista, joka ottaa enemmän vastuuta kansalaisista ja hyvinvointivaltion säilymisestä.

Euroopan vihreät ehdottavat minimitoimeentulon sijasta perustuloa, joka kannustaisi myös sosiaalitukea saavia vastaanottamaan työtä. Euroopan vihreiden mielestä perustuloa kuin mitään muutakaan sosiaaliturvan mallia ei kuitenkaan pidä lähteä harmonisoimaan, koska jokaisen jäsenmaan on voitava itsenäisesti harkita miten se toteuttaa perustulon tai muut sosiaalipoliittiset ratkaisut. Joka tapauksessa unionissa on pystyttävä sopimaan yhtenäinen vähimmäistoimeentulon taso, joka ei olisi euromääräisesti sama kaikille, mutta joka olisi suhteessa mediaanituloon.

Kannanotossa todetaan, että hyvinvointivaltion edellytyksenä on vakaa veropohja, joka on harmonisoitava Euroopan unionin tasolla. Siksi Euroopan unionissa on säädettävä unioninlaajuiset minimitasot niin yritys-, pääoma- kuin ympäristöverotukselle, jotta ei synny harmillista verokilpailua jäsenmaiden kesken. Epäterve verokilpailu johtaa usein haluun keventää verotusta niin, että hyvinvointipalvelujen rahoittamiselle ei jää riittävää veropohjaa.

Kannanotossa vaaditaan myös EU:n laajuisia yhtenäisiä vaatimuksia ja tavoitteita AY-liikkeelle. Näitä olisivat mm. vaatimukset yhtenäisistä työolosuhteista ja koulutuksesta sekä palkoista. Euroopan unionin komissiolle olisi annettava valtuudet määrätä EU:n laajuisia vaatimuksia työaloittain.

No comments: