16.5.06

Demokratia ja EU

Jatkan demokratiateemasta. Euroopan unionin demokratiavaje ja kaukaisuus ihmisistä on jatkuva ja oikeutettu valituksen aihe. Muutama huomio.

- Poliitikot käyttävät EU:ta savuverhona tekemisilleen: "EU pakottaa". Epämiellyttävien päätösten ajaminen läpi tällaisilla perusteluilla kuitenkin murentaa luottamusta EU-projektiin. EU ei pakota mihinkään vaan asiat päätetään poliittisen prosessin tuloksena. Jos EU on todella pakottamassa johonkin typerään, vastuullisten poliitikkojen pitäisi mobilisoida vastutusta kannattajiensa keskuudesta.

- EU-asioiden seuraaminen on heikkoa. Tekijänoikeuslain tapaus käy esimerkistä. Ihmiset havahtuvat asiaan käytännössä vuosia direktiivin säätämisen jälkeen. Merkittävistäkään komission aloitteista ei välttämättä kuulla mitään. Asioihin on huomattavasti helpompaa vaikuttaa valmisteluvaiheessa.

- Jäsenmaiden EU-päätöksenteossa ottamien kantojen muodostaminen tapahtuu turhan piilossa. Olen ymmärtänyt, että Suomessa tilanne on moneen muuhun maahan verrattuna sentään hyvä. Suomen kanta muodostetaan eduskunnan valiokuntakäsittelyissä ja lopullisen kannan muodostaa suuri valiokunta, joka kokoontuu suljettujen ovien takana. Miksi EU-kannoista ei voitaisi äänestää suuressa salissa?

No comments: